Giới thiệu khoa Kế toán - Kiểm toán

Tiền thân của Khoa Kế toán - Kiểm toán là Trường Nghiệp vụ Kinh tế , trực thuộc Bộ Công nghiệp nặng, thành lập năm 1958. Địa điểm tại Chèm – Đông Ngạc - Từ Liêm – Hà Nội.

Giai đoạn từ năm 1962 đến năm 1980 là Trường Trung học Kinh tế I- Bộ Cơ khí và Luyện kim, Địa điểm xã Cải Đan, huyện Phổ Yên,tỉnh Thái Nguyên

Giai đoạn từ năm 1980 đến 2009 Trường Trung học Kinh tế I sát nhập với trường Trung học Cơ khí I, Bộ Cơ khí và Luyện Kim và trở thành Khoa Kinh tế của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Ngày 4 tháng 1 năm 2010 Hiệu trưởng trường Đại học công nghiệp Hà nội ra quyết định thành lập khoa Kế toán - Kiểm toán trên cơ sở tách từ khoa Kinh tế thành hai khoa Kế toán - Kiểm toán và Quản lý kinh doanh.

Nửa thế kỷ qua, Khoa Kế toán-Kiểm toán đã đào tạo và cung cấp cho đất nước hàng vạn học sinh, sinh viên các chuyên ngành kinh tế cho các cơ quan, doanh nghiệp ở tất cả các ngành, các lĩnh vực trong cả nước. Nhiều học sinh, sinh viên ra trường đã và đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước.