KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

Giới thiệu

Khoa Kế toán - Kiểm toán trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được chính thức thành lập tháng 01 năm 2010 trên cơ sở tách khoa Kinh tế -Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, tiền thân khoa Kinh tế là Trường Nghiệp vụ Kinh tế trực thuộc Bộ Công nghiệp nặng, thành lập năm 1958 tại TP. Hà Nội. Trải qua trên 60 năm hình thành và phát triển, hiện nay khoa có 15 giảng viên cơ hữu là PGS, Tiến sĩ và 48 giảng viên cơ hữu có trình độ Thạc sĩ đang tham gia giảng dạy trực tiếp ... Xem tiếp