KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

Giới thiệu

Tiền thân của Khoa Kế toán - Kiểm toán là Trường Nghiệp vụ Kinh tế trực thuộc Bộ Công nghiệp nặng, thành lập năm 1958 đặt tại Chèm – xã Đông Ngạc - huyện Từ Liêm -TP. Hà Nội.

Giai đoạn từ năm 1962 đến năm 1980: là Trường Trung học Kinh tế I-Bộ Cơ khí và Luyện Kim, đặt tại xã Cải Đan, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Giai đoạn từ năm 1980 đến 2009: Trường Trung học Kinh tế I sát nhập với trường Trung học Cơ khí I, Bộ Cơ khí và Luyện Kim và trở thành Khoa Kinh tế của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Ngày 04 tháng 01 năm 2010 Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ra quyết định thành lập khoa Kế toán - Kiểm toán trên cơ sở tách từ khoa Kinh tế thành hai khoa Kế toán - Kiểm toán và Quản lý kinh doanh.

Nửa thế kỷ qua, Khoa Kế toán-Kiểm toán đã đào tạo và cung cấp cho đất nước hàng vạn học sinh, sinh viên các ngành kế toán, kiểm toán cho các cơ quan, doanh nghiệp ở tất cả các ngành, các lĩnh vực trong cả nước. Nhiều học sinh, sinh viên ra trường đã và đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước.