Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: Tích hợp giáo dục đạo đức nghề nghiệp vào dạy học môn Lý luận chính trị cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Chiều ngày 17 tháng 5 năm 2019, tại Phòng Hội thảo Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật, Hội đồng Khoa học đã nghiệm thu cấp cơ sở đề tài "Tích hợp giáo dục đạo đức nghề nghiệp vào dạy học môn Lý luận chính trị cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội" của nhóm nghiên cứu Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật do TS Trần Thị Minh Trâm làm chủ nhiệm. Đến dự buổi nghiệm thu đề tài có ThS Nuyễn Huy Kiên, đại diện Phòng Khoa học công nghệ Nhà trường, nhóm nghiên cứu, các nhà khoa học trong hội đồng và các CBGV trong Khoa.

Trong bối cảnh nền giáo dục nước ta đang có nhiều đổi mới; nhất là trong giáo dục đại học và đào tạo nghề, việc đổi mới công tác đào tạo, giảng dạy và học tập càng trở thành vấn đề bức thiết. Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật với chức năng giảng dạy các môn lý luận chính trị, pháp luật, mà nhiệm vụ chính là tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước nhằm góp phần thực hiện mục tiêu, sứ mạng của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là một trong những trung tâm đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Để đạt mục tiêu đó, giảng viên Khoa lý luận Chính trị - Pháp luật luôn chú trọng công tác nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ chuyên môn và phương pháp sư phạm, áp dụng vào trong giảng dạy.

Sau gần 01 năm nghiên cứu, đề tài "Tích hợp giáo dục đạo đức nghề nghiệp vào dạy học môn Lý luận chính trị cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội" đã cơ bản được hoàn thành. Tại buổi bảo vệ này, TS Trần Thị Minh Trâm, thay mặt nhóm nghiên cứu đã trình bày nội dung và quy trình thực hiện đề tài. Các nhà khoa học trong Hội đồng đã đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu; nhiều nhà Khoa học trong Hội đồng khẳng định đề tài vừa có ý nghĩa lý luận vừa có nhiều ý nghĩa thực tiễn. Kết quả nghiệm thu: Đề tài đã được 5/5 thành viên Hội đồng đánh giá nhất trí đề tài nghiệm thu thành công và yêu cầu nhóm chỉnh sửa, hoàn thiện để bảo vệ cấp Trường.

Nghiệm thu cấp cơ sở `Tích hợp giáo dục đạo đức nghề nghiệp vào dạy học môn Lý luận chính trị cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội` Hính ảnh TS Trần Thị Minh Trâm trình bày nội dung đề tài trước Hội đồng khoa học

Nghiệm thu cấp cơ sở `Tích hợp giáo dục đạo đức nghề nghiệp vào dạy học môn Lý luận chính trị cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội`Hình ảnh ThS Nguyễn Huy Kiên - Đại diện Phòng Khoa học Công nghệ đánh giá, nhận xét đề tài

Nghiệm thu cấp cơ sở `Tích hợp giáo dục đạo đức nghề nghiệp vào dạy học môn Lý luận chính trị cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội`Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu đề tài

Tin tiêu điểm

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật, 10:06 08/10/2017

Tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2017

Chủ Nhật, 11:11 17/09/2017
Thống nhất giáo án điện tử (Trình chiếu PowerPoint) môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Thống nhất giáo án điện tử (Trình chiếu PowerPoint) môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Chủ Nhật, 14:03 10/09/2017
Nghiệm thu chương trình môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin theo chuẩn CDIO

Nghiệm thu chương trình môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin theo chuẩn CDIO

Thứ Năm, 11:33 24/08/2017
Đại hội Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật nhiệm kì 2017 - 2020

Đại hội Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật nhiệm kì 2017 - 2020

Thứ Sáu, 08:47 11/08/2017
Tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm học 2017 - 2018

Tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật, 14:11 30/07/2017
Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật đạt giải nhất tập thể Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Trường năm học 2016 -2017

Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật đạt giải nhất tập thể Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Trường năm học 2016 -2017

Thứ Sáu, 10:45 02/06/2017
Cuộc thi "Ánh sáng soi đường" - Sân chơi trí tuệ cho toàn thể sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Cuộc thi "Ánh sáng soi đường" - Sân chơi trí tuệ cho toàn thể sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 10:14 26/04/2017
Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật đi thực tế tại khu di tích ATK - Tuyên Quang

Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật đi thực tế tại khu di tích ATK - Tuyên Quang

Thứ Ba, 10:17 11/04/2017
Thành lập Hội đồng Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật

Thành lập Hội đồng Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật

Thứ Hai, 08:49 27/03/2017
HỘI THI NẤU ĂN CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20-10-2015

HỘI THI NẤU ĂN CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20-10-2015

Thứ Năm, 10:52 29/10/2015
Khoa Mác-Lênin tổ chức ngày 08-3 để chúc mừng CBGV nữ trong Khoa

Khoa Mác-Lênin tổ chức ngày 08-3 để chúc mừng CBGV nữ trong Khoa

Thứ Năm, 22:43 14/03/2013
LỄ THÀNH LẬP ĐỘI BÓNG NAM KHOA MÁC-LÊNIN

LỄ THÀNH LẬP ĐỘI BÓNG NAM KHOA MÁC-LÊNIN

Thứ Tư, 17:31 30/01/2013
Hoạt động văn thể: Vừa qua cán bộ giảng viên Tổ nguyên lý CN MLN đã có chuyến đi thực tế kết hợp với du lịch văn hóa đầy ý nghĩa ở Ba Vì - Hà Nội.

Hoạt động văn thể: Vừa qua cán bộ giảng viên Tổ nguyên lý CN MLN đã có chuyến đi thực tế kết hợp với du lịch văn hóa đầy ý nghĩa ở Ba Vì - Hà Nội.

Thứ Hai, 11:08 31/12/2012