Ngành Nghề Đào Tạo

- Đào tạo chuyên ngành khuôn mẫu các lớp cán bộ nguồn, lớp thạc sĩ Đài Loan cho tập đoàn Hồng Hải.

- Đào tạo các chuyên ngành Phay CNC, Cắt dây,Xung điện, Phay vạn năng, Mài phẳng cho sinh viên khoa cơ khí.

- Đào tạo các lớp ngắn hạn về khuôn mẫu.