Kế hoạch Thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017

Thứ Ba, 26/09/2017 08:10
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo Kế hoạch Thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017.
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017,

Được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo Kế hoạch Học bổ sung kiến thức, Ôn thi và Thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2017.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo Kết quả thi tuyển sinh và Danh sách trúng tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2016.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Đợt 2 năm 2016, lịch thi và phòng thi ngày 8 - 9/10/2016 trong các file đính kèm ở cuối trang.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2016 ở file đính kèm.

Được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2016 trong file đính kèm.

Các tin đã đưa khác: