Triển khai các công tác về phòng chống cháy nổ và các quy định sử dụng điện nước an toàn đối với sinh viên ở khu nội trú.

Trước nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, đặc biệt là vào mùa đông đối với các phòng ở có bình nóng lạnh. Để đảm bảo an toàn cho sinh viên ở nội trú, hàng năm TTQLKTX thường xuyên triển khai tuyên truyền các biện pháp an toàn sử dụng điện, công tác phòng chống cháy nổ đến sinh viên khu nội trú.

Thực hiện sử dụng tiết kiệm điện trong sinh hoạt, tắt các thiết bị sử dụng điện không cần thiết, cắt nguồn điện nếu không còn sử dụng các thiết bị. Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, chỉ sử dụng điều hòa khi cần thiết.

Triển khai các công tác về phòng chống cháy nổ và các quy định sử dụng điện nước an toàn đối với sinh viên ở khu nội trú.

Để PCCC, TTQLKTX thường xuyên tổ chức các đợt huấn luyện phòng chống cháy nổ cho CBNV và sinh viên ở KTX, đồng thời phối hợp với công an địa phương tập huấn cho toàn bộ các hộ kinh doanh dịch vụ tại KTX về công tác phòng chống cháy nổ, đồng thời trang bị đầy đủ phương tiện PCCC tại KTX.

Triển khai các công tác về phòng chống cháy nổ và các quy định sử dụng điện nước an toàn đối với sinh viên ở khu nội trú.