Clip giới thiệu về Ký túc xá cơ sở 3 - Cơ sở Hà Nam

Trung tâm Quản lý Ký túc xá, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội