Tuyển sinh Thạc sỹ năm 2012 - Chỉ tiêu 100

Năm 2012, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tiếp tục tuyển sinh Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí.

* Đối tượng tuyển:

- Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự thi.

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi.

1. Danh mục các ngành gần, ngành phù hợp

STT

Mã số

Tên ngành/Chuyên sâu

Ghi chú

Ngành đúng

1

52510202

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Ngành phù hợp

2

52510201

Công nghệ chế tạo máy

Ngành gần

3

52510203

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

4

52140214

Sư phạm kỹ thuật công nghiệp

Chuyên sâu cơ khí

2. Danh mục các môn học bổ sung kiến thức

STT

Tên học phần

Số tiết

Ghi chú

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

1

Nguyên lý cắt

60

2

Máy cắt

60

3

Công nghệ CNC

45

4

Đồ gá

30

5

Công nghệ chế tạo máy

60

Ngành sư phạm kỹ thuật công nghiệp (chuyên sâu cơ khí)

1

Nguyên lý cắt

60

2

Công nghệ xử lý vật liệu

30

3

Công nghệ CNC

45

4

Đồ gá

30

5

Công nghệ chế tạo máy

60

Ngành GV kỹ thuật công nghiệp và ngành Sư phạm kỹ thuật

1

Nguyên lý cắt

60

2

Máy cắt

60

3

Công nghệ CNC

45

4

Đồ gá

30

5

Công nghệ chế tạo máy

60

6

Công nghệ xử lý vật liệu

30

7

CAD/CAM

45

Ngành Sư phạm kỹ thuật cơ khí

1

Nguyên lý cắt

60

2

Máy cắt

60

3

Công nghệ CNC

45

4

Đồ gá

30

5

Công nghệ xử lý vật liệu

30

* Thời gian đào tạo: 02 năm.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15/03-30/07/2012.

- Ngày thi (dự kiến): 18-19/08/2012.

* Môn thi tuyển sinh:

- Môn ngoại ngữ:

Yêu cầu ngoại ngữ dùng trong thi tuyển là Tiếng Anh, cách thức thi tuyển theo dạng thức bài thi KET của khung châu Âu;

- Môn cơ bản: Toán cao cấp.

- Môn cơ sở ngành: Sức bền vật liệu.

- Quyền lợi của người học: Học viên được học theo hình thức đào tạo tập trung chính quy, sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Thạc sĩ của chuyên ngành đào tạo.

  • Thứ Năm, 16:22 19/04/2012

Tags: