Sau đại học

Chương trình đào tạo Sau đại học

Đại học Công nghiệp Hà Nội hướng đến phát triển thành một đại học đa lĩnh vực với nòng cốt là kỹ thuật và công nghệ, trong đó một số đơn vị chuyên môn được tổ chức thành trường, viện, trung tâm nghiên cứu, doanh nghiệp trực thuộc. Nhà trường xây dựng mô hình đại học đào tạo, nghiên cứu nhiều ngành, nhiều loại hình, nhiều cấp trình độ; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động trong nước và nước ngoài. Đổi mới quản trị đại học, hướng tới xây dựng mô hình đại học thông minh.

100% các chương trình đào tạo của Nhà trường được xây dựng mới theo chuẩn quốc tế CDIO, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng phổ rộng cơ bản với tư duy sáng tạo, khả năng tự học để người tốt nghiệp có thể thích nghi với các yêu cầu công việc mang tính liên ngành và thường xuyên thay đổi trong thực tế.

Bên cạnh đó, Đại học Công nghiệp Hà Nội tiếp tục đổi mới các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế hướng tới kiểm định chương trình theo chuẩn ABET - Hoa Kỳ. Mỗi năm mở 1-2 ngành mới đáp ứng nhu cầu xã hội.

Hiện tại, Nhà trường cung cấp 03 chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ và 11 chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ, cụ thể như sau:

Trình độ Tiến sĩ

1. Kế toán

2. Kỹ thuật cơ khí

3. Kỹ thuật hoá học

Trình độ Thạc sĩ

1. Kỹ thuật điện

2. Ngôn ngữ Anh

3. Quản trị kinh doanh

4. Kế toán

5. Hệ thống thông tin

6. Kỹ thuật cơ khí

7. Kỹ thuật cơ điện tử

8. Kỹ thuật cơ khí động lực

9. Kỹ thuật điện tử

10. Kỹ thuật hoá học

11. Công nghệ dệt, may