Bản đồ

Khuôn viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Cơ sở 1: Số 298 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Khuôn viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Cơ sở 2: Phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội:

Khuôn viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Cơ sở 3: Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam:

Khuôn viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội