Bản đồ khuôn viên

Khuôn viên trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

Cơ sở 1: Số 298 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Khuôn viên trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

Cơ sở 2: Phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội:

Khuôn viên trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

Cơ sở 3: Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam:

Khuôn viên trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

Bản đồ