Hòm thư HaUI

E-mail:
Mật khẩu:

Công bố 3 công khai

Thực hiện công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17/10/2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về hướng dẫn thực hiện công khai năm học 2014 - 2015.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thực hiện công khai chất lượng đào tạo; Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế; công khai về cơ sở vật chất; công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu; công khai tài chính.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố các số liệu như sau:

Cam kết chất lượng đào tạo

Cam kết chất lượng đào tạo thực tế

Công khai cơ sở vật chất

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

Công khai tài chínhTin tiêu điểm

Liên kết site

  1. Chính phủ
  2. Bộ công thương
  3. Bộ giáo dục và đào tạo
  4. Bộ khoa học công nghệ
  5. Bộ khoa học và phát triển
  6. Quỹ phát triển khoa học quốc gia
  7. Thông tin công nghệ
  8. Truyền thông khoa học và công nghệ
  9. Tạp chí Cơ khí Việt Nam - cơ quan của Tổng hội Cơ khí Việt Nam

Lượt truy cập 24007826