NGƯT.PGS.TS. Phạm Văn Bổng

Phó Hiệu trưởng: NGƯT.PGS.TS.Phạm Văn Bổng

Phó Hiệu trưởng: NGƯT.PGS.TS.Phạm Văn Bổng

Phó Hiệu trưởng: NGƯT.PGS.TS.Phạm Văn Bổng


a. Phụ trách công tác đào tạo.
b. Phụ trách một số công tác về khoa học công nghệ.
c. Phụ trách liên kết đào tạo trong nước, đào tạo vừa làm vừa học.
d. Phụ trách công tác thi sinh viên giỏi, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp của sinh viên.
e. Phụ trách quỹ khuyến học Nguyễn Thanh Bình.
g. Phụ trách công tác thực hành, thực tập và an toàn lao động.
h.Ký kết các hợp đồng đào tạo, thực tập, xây dựng chương trình,… theo uỷ quyền của Hiệu trưởng.
i. Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng Khoa học và Công nghệ, Khoa Điện, Khoa Công nghệ Hoá, Khoa Công nghệ may và Thiết kế thời trang, Trung tâm Đào tạo Sau đại học, Trung tâm Đào tạo thường xuyên, Viện Công nghệ - HaUI.
k. Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.
Sinh hoạt tại trung tâm Đào tạo Sau đại học.