Thông báo về việc Xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" năm 2020

Thực hiện Hướng dẫn số 168/ HD-CĐCT ngày 28/4/2020 của Công đoàn Công Thương Việt Nam về việc Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”

Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo đến các đoàn viên công đoàn, công đoàn bộ phận như sau:

  1. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” được xét tặng hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7).
  2. Việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” thực hiện đúng đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, chính xác, công bằng, dân chủ, công khai và kịp thời.
  3. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” được tặng một lần cho cá nhân. Những người đã được tặng Huy chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” thì không xét tặng Kỷ niệm chương.
  4. Không xét tặng Kỷ niệm chương đối với cá nhân đang trong thời gian thi hành kỷ luật. Thời gian chịu hình thức kỷ luật không tính vào thời gian công tác để xét tặng Kỷ niệm chương.
  5. Không xét tặng Kỷ niệm chương đối với cá nhân đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc liên quan đến các vụ án mà chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Nội dung thông báo chi tiết xem trong file đính kèm./.

Tải về tại đây:

1. Thông báo

2. Phụ lục