Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2023

Ngày 07/3/2023, Bộ Công Thương ra Quyết định số 576/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2023.

Xem thêm

Kế hoạch biểu dương, khen thưởng con của viên chức và người lao động đạt thành tích cao trong học tập năm học 2021 - 2022

Ngày 01/6/2022, Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ban hành Kế hoạch số 203/KH-ĐHCN về việc biểu dương, khen thưởng con của viên chức và người lao động đạt thành tích cao trong học tập năm học 2021 - 2022. Cụ thể như sau:

Xem thêm

Kế hoạch tuyên truyền về hoạt động công đoàn, tập trung là việc chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022

Ngày 31/12/2021, Công đoàn Công Thương Việt Nam ban hành Kế hoạch số 538/KH-CĐCT về việc tuyên truyền về hoạt động công đoàn, tập trung là việc chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022.

Xem thêm

Thông báo về tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2021 của UBND Thành phố Hà Nội và Thông báo số 77/TB-BCĐ của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ngày 03/5/2021về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Xem thêm

Thông báo về việc Xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" năm 2020

Thực hiện Hướng dẫn số 168/ HD-CĐCT ngày 28/4/2020 của Công đoàn Công Thương Việt Nam về việc Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”

Xem thêm