Kế hoạch biểu dương, khen thưởng con của viên chức và người lao động đạt thành tích cao trong học tập năm học 2021 - 2022

Ngày 01/6/2022, Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ban hành Kế hoạch số 203/KH-ĐHCN về việc biểu dương, khen thưởng con của viên chức và người lao động đạt thành tích cao trong học tập năm học 2021 - 2022. Cụ thể như sau:

Xem thêm

Kế hoạch tuyên truyền về hoạt động công đoàn, tập trung là việc chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022

Ngày 31/12/2021, Công đoàn Công Thương Việt Nam ban hành Kế hoạch số 538/KH-CĐCT về việc tuyên truyền về hoạt động công đoàn, tập trung là việc chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022.

Xem thêm

Thông báo về tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2021 của UBND Thành phố Hà Nội và Thông báo số 77/TB-BCĐ của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ngày 03/5/2021về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Xem thêm

Thông báo về việc Xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" năm 2020

Thực hiện Hướng dẫn số 168/ HD-CĐCT ngày 28/4/2020 của Công đoàn Công Thương Việt Nam về việc Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”

Xem thêm