Nâng cao năng lực cán bộ công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

Năng lực cán bộ công đoàn (CBCĐ) là toàn bộ khả năng, kỹ năng, đặc tính tâm lý vốn có đảm bảo đáp ứng được yêu cầu công tác vận động, tổ chức, giáo dục quần chúng, CNVCLĐ. Hay nói cách khác, năng lực CBCĐ là tổng hợp các yếu tố tạo thành khả năng hoàn thành nhiệm vụ mà người CBCĐ được giao. Trước yêu cầu của tình hình mới hiện nay, việc nâng cao năng lực CBCĐ là vấn đề được đặt ra cấp bách.

Xem thêm

Người lao động cần biết hệ lụy của rút bảo hiểm xã hội một lần

Tính đến hết tháng 10.2021, cả nước có hơn 700.000 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tăng 1,5 lần so với 6 tháng đầu năm 2021 và tăng 5,45% so với cùng kỳ năm 2020. Tình trạng số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần nhiều và có xu hướng gia tăng là vấn đề đáng lo ngại, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động cũng như nỗ lực và quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc bảo đảm an sinh xã hội, hướng tới “mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân”.

Xem thêm

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 03/NQ-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Trong những năm qua, cùng với hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân đã và đang chủ động tích cực, linh hoạt, sáng tạo trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, kịp thời hỗ trợ bạn bè, đối tác phòng, chống dịch, thể hiện hình ảnh Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, thể hiện chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình hội nhập quốc tế, nhất là trong tình hình mới hiện nay.

Xem thêm

Xây dựng đội ngũ nhân lực trình độ cao trước thách thức của cách mạng 4.0

Đứng trước sự phát triển nhanh chóng và tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, giai cấp công nhân Việt Nam có những thuận lợi đan xen với khó khăn cơ bản.

Xem thêm

Hướng dẫn chi tiết đăng ký tiêm vắc xin Covid-19 qua mạng Internet

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn người dùng đăng ký thông tin để tiêm vắc xin phòng SARS-CoV-2 từ smartphone và máy tính.

Xem thêm