Cơ cấu tổ chức
Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Nhiệm kỳ 2018 - 2023

BAN THƯỜNG VỤ
CÔNG ĐOÀN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2018 - 2023

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Phạm Văn Đông

Chủ tịch

2

Đỗ Huyền Cư

Phó chủ tịch

3

Nguyễn Thị Hồng Nga

Phó chủ tịch

4

Nguyễn Thị Thu Hương

Ủy viên Thường vụ

5

Nguyễn Hoàng Dương

Ủy viên Thường vụ

BAN CHẤP HÀNH

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

NHIỆM KỲ 2018 - 2023

STT

Họ và tên

Công đoàn
bộ phận

Đơn vị
chính quyền

Chức danh

1

Phạm Văn Đông

Khoa học Công nghệ - Viện Công nghệ HaUI

Phòng Khoa học Công nghệ

Chủ tịch

2

Đỗ Huyền Cư

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Ngoại ngữ

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Thị Hồng Nga

Khoa Kế toán -
Kiểm toán

Khoa Kế toán - Kiểm toán

Phó Chủ tịch

4

Nguyễn Đồng Anh Xuân

Phòng Tổ chức hành chính

Phòng Tổ chức
hành chính

Ủy viên BCH

5

Nguyễn Hoàng Dương

Giáo dục thể chất thể thao - Quốc phòng an ninh

Trung tâm Giáo dục thể chất thể thao

Ủy viên Thường vụ

6

Nguyễn Việt Anh

Khoa Điện

Khoa Điện

Ủy viên BCH

7

Vũ Ngọc Ánh

Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo

Ủy viên BCH

8

Nguyễn Thị Kim Dung

Phòng Tài chính kế toán

Phòng Tài chính kế toán

Ủy viên BCH

9

Nguyễn Thị Nguyệt Dung

Khoa Quản lý kinh doanh

Khoa Quản lý kinh doanh

Ủy viên BCH

10

Vũ Văn Duy

Trung tâm Cơ khi

Trung tâm Cơ khí

Ủy viên BCH

11

Trần Ngọc Đức

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Ngoại ngữ

Ủy viên BCH

12

Trần Minh Đường

Trung tâm Việt - Nhật

Trung tâm Việt - Nhật

Ủy viên BCH

13

Nguyễn Thị Thu Hương

Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng

Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng

Ủy viên Thường vụ

14

Nguyễn Đức Lưu

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thông tin

Ủy viên BCH

15

Vũ Diễm Ngọc

Công ty Letco

Công ty Letco

Ủy viên BCH

ỦY BAN KIỂM TRA
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2018 - 2023

STT

Họ và tên

Công đoàn
bộ phận

Đơn vị
chính quyền

Chức danh

1

Nguyễn Thị Thu HươngTrung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúngTrung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng

Chủ nhiệm

2

Nguyễn Huy Kiên

Khoa học Công nghệ - Viện Công nghệ HaUI

Phòng Khoa học Công nghệ

Ủy viên

3

Nguyễn Thị Thu Huyền

Giáo dục thể chất thể thao - Quốc phòng

an ninh

Trung tâm Quốc phòng an ninh

Ủy viên

CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN

TRỰC THUỘC CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

NHIỆM KỲ 2018 - 2023

STT

Công đoàn bộ phận

Chủ tịch

Đơn vị chính quyền

1Phòng Công tác Sinh viênNguyễn Thị Ngọc AnhPhòng Công tác sinh viên
2Phòng Đào tạoVũ Ngọc ÁnhPhòng Đào tạo
3Phòng Khoa học Công nghệ - Viện Công nghệ HaUINguyễn Huy KiênPhòng Khoa học Công nghệ
4Phòng Quản trịVũ Thái GiangPhòng Quản trị
5Phòng Tổ chức Hành chínhNguyễn Đồng Anh XuânPhòng Tổ chức hành chính
6Phòng Tài chính Kế toánNguyễn Thị Kim DungPhòng Tài chính kế toán
7Phòng Thanh tra Giáo dụcNguyễn Đức KhôiPhòng Thanh tra giáo dục
8Khoa Công nghệ HóaNguyễn Tuấn AnhKhoa Công nghệ Hóa
9Khoa Công nghệ Ô tôNguyễn Quốc KhánhKhoa Công nghệ Ô tô
10Khoa Công nghệ May và Thiết kế thời trangNguyễn Thị Kim HòaKhoa Công nghệ may và Thiết kế thời trang
11Khoa Công nghệ Thông tinNguyễn Đức LưuKhoa Công nghệ thông tin
12Khoa Cơ khíTrần Thị Thu ThủyKhoa Cơ khí
13Khoa ĐiệnNguyễn Việt AnhKhoa Điện
14Khoa Điện tửNguyễn Tiến KiệmKhoa Điện tử
15Khoa Kế toán Kiểm toánTrương Thanh HằngKhoa Kế toán - Kiểm toán
16Khoa Khoa học Cơ bảnNguyễn Quang ThànhKhoa Khoa học cơ bản
17Khoa Lý luận Chính trị & Pháp luậtTrần Thị Bích HuệKhoa Lý luận Chính trị - Pháp luật
18Trường Ngoại ngữ - Du lịchTrần Ngọc ĐứcTrường Ngoại ngữ - Du lịch
19Khoa Quản lý Kinh doanhNguyễn Minh PhươngKhoa Quản lý kinh doanh
20Trung tâm Quản lý Ký túc xáVũ Đức HậuTrung tâm Quản lý Ký túc xá
21Trung tâm Thể chất thể thao và Quốc phòng an ninhNguyễn Hoàng DươngTrung tâm Giáo dục thể chất thể thao
22Trung tâm Sau ĐH - ĐT Thường xuyênHoàng Văn QuangTrung tâm Đào tạo Sau Đại học
23Trung tâm Công nghệ Ô tô và Đào tạo lái xeNguyễn Anh ViệtTrung tâm Công nghệ Ô tô và Đào tạo lái xe
24Trung tâm Công nghệ thông tinPhạm Thành CôngTrung tâm Công nghệ thông tin
25Trung tâm Đảm bảo chất lượngTrịnh Thị PhươngTrung tâm Đảm bảo chất lượng
26Trung tâm Thông tin thư việnNguyễn Thị Thanh ThủyTrung tâm Thông tin Thư viện
27Trung tâm Việt Nhật - Hồng hảiTrần Minh ĐườngTrung tâm Việt - Nhật
28Trung tâm Cơ khíVũ Đình CứuTrung tâm Cơ khí
29Trung tâm Hợp tác Quốc tế - Doanh nghiệpTrần Viết HồiTrung tâm Hợp tác doanh nghiệp
30Trung tâm Truyền thông & Quan hệ công chúngNguyễn Đức MinhTrung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng
31Trung tâm Khảo ThíLê Minh HoàngTrung tâm Khảo thí
32Công ty LetcoTrần Thị Thu HàCông ty Letco
33Trạm Y tếNguyễn Thị Thu ThủyTrạm Y tế