Văn phòng Công đoàn Trường:

- Địa chỉ: Tầng 3, nhà A1, cơ sở 1.

- Thường trực Văn phòng: Ông Vương Trung Hiếu

- Điện thoại: (04) 37655121. Số nội bộ 230.