Thăm quan và làm việc tại các doanh nghiệp

Thăm quan và làm việc tại các doanh nghiệp

Thăm quan và làm việc tại Công ty CNC Vina

Thăm quan và làm việc tại các doanh nghiệp

Thăm quan và làm việc tại Công ty Nissan Techno Việt Nam

Thăm quan và làm việc tại các doanh nghiệp

Tham gia khóa đào tạo tại Học viện kỹ thuật chế tạo Panasonic