Dự án Phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Dự án nhằm giúp các cơ sở giáo dục và đào tạo của Việt Nam tăng cường khả năng cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật có kỹ năng cao, gọi là “kỹ sư và kỹ thuật viên Monozukuri”, và Trường Đai học Công nghiệp Hà Nội được chọn làm đơn vị thí điểm. Trên cơ sở hợp tác với doanh nghiệp, dự án sẽ hỗ trợ trường: (i) xây dựng và triển khai các khoá đào tạo và giáo trình dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp; (ii) triển khai thí điểm hệ thống đánh giá kỹ năng; và (iii) phát triển hệ thống hỗ trợ việc làm.

Xem thêm

Dự án Phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Dự án nhằm giúp các cơ sở giáo dục và đào tạo của Việt Nam tăng cường khả năng cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật có kỹ năng cao, gọi là “kỹ sư và kỹ thuật viên Monozukuri”, và Trường Đai học Công nghiệp Hà Nội được chọn làm đơn vị thí điểm. Trên cơ sở hợp tác với doanh nghiệp, dự án sẽ hỗ trợ trường: (i) xây dựng và triển khai các khoá đào tạo và giáo trình dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp; (ii) triển khai thí điểm hệ thống đánh giá kỹ năng; và (iii) phát triển hệ thống hỗ trợ việc làm.

Xem thêm

Báo cáo khảo sát Chất lượng đào tạo kỹ thuật và dạy nghề: Nhận định của các doanh nghiệp tại Hà Nội và các tỉnh phụ cận

Cán bộ chương trình của Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) từ tháng 11 năm 2006 đến tháng 1 năm 2010; chuyên gia về hợp tác ngành công nghiệp - trường đại học trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ kỹ thuật của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) cho Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) từ tháng 1 năm 2010. Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF) và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF)

Xem thêm

Công ty TNHH Nagatsu Việt Nam: Khóa học thiết kế riêng về Vận hành trung tâm gia công

ĐHCNHN đang cố gắng xây dựng quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi với các doanh nghiệp, qua đó cho phép trường cung cấp thêm nhiều kỹ thuật viên tay nghề cao và các doanh nghiệp có thể bảo đảm về nguồn nhân lực chất lượng tốt. Dưới đây là một ví dụ về sự hợp tác thành công với Công ty Nagatsu Việt Nam, công ty Nhật Bản sản xuất chi tiết máy xây dựng.

Xem thêm

Công ty TNHH đất hiếm Showa Denko Việt Nam: Khóa học theo yêu cầu về Bảo dưỡng máy móc

ĐHCNHN đang cố gắng xây dựng quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi với các doanh nghiệp, qua đó cho phép trường cung cấp thêm nhiều kỹ thuật viên tay nghề cao và các doanh nghiệp có thể bảo đảm về nguồn nhân lực chất lượng tốt. Dưới đây là một ví dụ về sự hợp tác thành công với Công ty Showa Denko Việt Nam, công ty Nhật Bản chuyên về các sản phẩm đất hiếm.

Xem thêm

Quan hệ hợp tác với Công ty TNHH Toho Việt Nam

ĐHCNHN đang cố gắng xây dựng quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi với các doanh nghiệp, điều này cho phép trường cung cấp các kỹ thuật viên có tay nghề cao và các doanh nghiệp có thể đảm bảo về nguồn nhân lực chất lượng tốt. Dưới đây là điển hình hợp tác thành công với Công ty TNHH Toho Việt Nam, nhà sản xuất hàng đầu Nhật Bản về khuôn mẫu.

Xem thêm

Mối quan hệ hợp tác với Công ty Toyota Việt Nam

ĐHCNHN đang cố gắng xây dựng mối quan hệ đôi bên cùng có lợi với các doanh nghiệp, qua đó cho phép trường cung cấp các kỹ thuật viên có tay nghề cao và các doanh nghiệp đảm bảo về nguồn nhân lực chất lượng tốt. Dưới đây là một điển hình thành công trong hợp tác với Công ty Toyota Việt Nam, công ty hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực ô tô.

Xem thêm

HỢP TÁC ĐÔI BÊN CÙNG CÓ LỢI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP

Dưới đây là các đề xuất cơ bản của ĐHCNHN, chúng tôi sẵn lòng điều chỉnh dựa theo yêu cầu của từng doanh nghiệp. Chúng tôi hy vọng rằng có thể tạo ra quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi với các doanh nghiệp, qua đó cho phép ĐHCNHN cung cấp thêm nhiều kỹ thuật viên có tay nghề cao và các doanh nghiệp có thể bảo đảm về nguồn nhân lực có chất lượng tốt.

Xem thêm