Đoàn khảo sát JICA - Dự án HaUI-JICA pha 4 làm việc với Nhà trường

Trong khuôn khổ "Dự án hợp tác kỹ thuật về giáo dục nghề nghiệp - Pha 4", sáng ngày 06/12/2016, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã có buổi làm việc với đoàn khảo sát JICA do bà Namura - chuyên gia tư vấn của JICA làm trưởng đoàn.

Đoàn khảo sát JICA - Dự án HaUI-JICA pha 4 làm việc với Nhà trường

Tham gia buổi làm việc với đoàn khảo sát JICA, về phía Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có TS. Bùi Thị Ngân - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Phó Trưởng ban Quản lý Dự án HaUI-JICA cùng trưởng các đơn vị phòng Tổ chức Hành chính, Tài chính kế toán, Đào tạo, Hợp tác Quốc tế, trung tâm Việt - Nhật, trung tâm Đánh giá Kỹ năng nghề và Quan hệ doanh nghiệp.

Đoàn khảo sát JICA - Dự án HaUI-JICA pha 4 làm việc với Nhà trường

Đây là bước khởi động đầu tiên cho sự hợp tác pha 4 trong khuôn khổ "Dự án hợp tác kỹ thuật về giáo dục nghề nghiệp" do chính phủ Nhật Bản thực hiện tại Việt Nam. Về phía Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, sau thành công của ba pha Dự án HaUI-JICA, pha 4 tiếp tục là cơ hội hợp tác toàn diện, phát triển giữa Nhà trường và tổ chức JICA về nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại Việt Nam.

Đoàn khảo sát JICA - Dự án HaUI-JICA pha 4 làm việc với Nhà trường

Đánh giá về những kết quả đạt được của Dự án HaUI-JICA qua ba pha, bà Namura cho biết Dự án HaUI-JICA và Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là một trong những mô hình hợp tác thành công của JICA tại Việt Nam. Trong đó Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là một trong những đơn vị đi đầu xây dựng và phát triển hợp tác doanh nghiệp, gắn đào tạo lý thuyết, thực hành với thực tiễn yêu cầu xã hội.

Kết quả của buổi làm việc lần này sẽ là cơ sở để phía trường và tổ chức JICA tiếp tục có thêm những trao đổi cụ thể về nội dung hợp tác thuộc pha 4.