Báo cáo khảo sát năng lực giáo viên kỹ thuật dạy nghề

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (ĐHCNHN) triển khai dự án ĐHCNHN–JICA giai đoạn 3 (2013-2016) nhằm “Tăng cường năng lực đào tạo giáo viên kỹ thuật dạy nghề”. Với mục tiêu xây dựng mô hình bồi dưỡng giáo viên dạy nghề phù hợp với yêu cầu về năng lực giảng dạy của giáo viên trong các đơn vị dạy nghề; đáp ứng tốt nhu cầu cung cấp cán bộ kỹ thuật của khối doanh nghiệp sản xuất; chuyển giao nhân rộng các kết quả đạt được từ Dự án giai đoạn 1 (2000-2005), giai đoạn 2 (2010-2013) đến các đơn vị đào tạo nghề trong cả nước, trong đó đối tác thực hiện chính Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ (CĐNKTCN), đơn vị được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phái cử tham gia thực hiện và nhận chuyển giao kết quả các dự án đã thực hiện tại ĐHCNHN.

Xem thêm