Báo cáo đầu ra 2 trong cuộc Họp Ủy ban điều phối hỗn hợp lần thứ 6

Nhiệm vụ của đầu ra 2: Trường ĐHCNHN sẽ xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo mới để bồi dưỡng nâng cao năng lực của các giáo viên kỹ thuật dạy nghề các nghề: Cơ khí, Điện và Điện tử cho các cơ sở đào tạo nghề khác dựa trên “Mô hình Kỹ thuật ĐHCNHN”.

Một số kết quả đầu ra 2 trong giai đoạn này:

•HaUI/TOT6-7: Hoàn thành báo cáo khảo sát sau 3 tháng

•Thẩm định Mô hình/ Chương trình TOT: Bộ Công Thương phê duyệt 20/7/2016 và Tổng cục Dạy nghề phê duyệt 19/10/2016

•Khảo sát đánh giá năng lực 13 Trường ODA và 05 Trường Bộ Công Thương

•Chuyển giao công nghệ: Cho 16 Trường Bộ Công Thương

•HaUI/TOT 2016: Kết thúc TOT7 (7-8/2016)

TOT8 (11-12/2016): 3 giảng viên và 11 học viên tới từ doanh nghiệp

Khóa TOT về máy cắt dây xung điện (WEDM)

•Hợp tác doanh nghiệp: Đào tạo cho công ty Hanacans 93 học viên. Đào tạo tại hội thảo Mitsubishi cho 22 học viên.

Báo cáo đầu ra 2 trong cuộc Họp Ủy ban điều phối hỗn hợp lần thứ 6

Khóa TOT và WEDM

Báo cáo đầu ra 2 trong cuộc Họp Ủy ban điều phối hỗn hợp lần thứ 6

Chuyển giao tại ĐHCN Việt Trì

Stt

Tênkhóahọc

Số học viên

1

Kỹ thuật lập trình và vận hành trung tâm gia công

11

2

BảodưỡngCơkhíchomáycôngcụvạnnăng

11

3

Bảo dưỡng hệ thống Điện cho các máy vạn năng

11

4

Mạng tryền thông công nghiệp

6

5

FPGA

10

6

Quản lý đào tạo

12

Tổng:

61

Khóa TOT7 tại HaUI

Stt

Tênkhóahọc

Số học viên

1

Thiếtkếcơkhítrongmôitrường Solid Works

8

2

Thiếtkếkhuônmẫu

8

3

Mạngtruyềnthôngcôngnghiệp

7

4

Động Cơ Secvo

6

5

Điều khiển PLC và Biến tần hãng Mitsubishi

7

6

Thiết kế ứng dụng sử dụng vi điều khiển PIC

5

7

Quản lý đào tạo

10

Tổng:

51

Khóa TOT8 tại HaUI

Báo cáo đầu ra 2 trong cuộc Họp Ủy ban điều phối hỗn hợp lần thứ 6

Bộ Mô hình/Chương trình TOT