Thông tin tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Kỹ thuật Hóa học năm 2013

tải về tại đây

Tin tiêu điểm

Tuyển sinh trình độ đào tạo Đại học 2019

Thứ Tư, 11:07 27/02/2019

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2019

Thứ Ba, 07:50 05/02/2019

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019

Thứ Hai, 07:46 04/02/2019

Thông báo tuyển sinh Cao học chuyên ngành Kỹ thuật hóa học năm 2018, đợt thi tháng 7 và tháng 11 năm 2018 tải về tại đây

Thứ Sáu, 15:48 18/05/2018

Danh sách đội tuyển Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc lần thứ X-2018- KHOA CÔNG NGHỆ HÓA tải về tại đây

Thứ Tư, 13:33 04/04/2018

Thông báo tuyển sinh NCS ngành Kỹ thuật hóa học tải về tại đây

Thứ Ba, 09:33 16/01/2018

Thông báo tuyển sinh Cao học ngành Kỹ thuật hóa học tải về tại đây

Thứ Ba, 09:32 16/01/2018

Thông báo thi làm báo tường chào mừng 20-11 của LCĐ Khoa Công nghệ hóa tải về tại đây

Thứ Hai, 07:43 06/11/2017

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2017

Thứ Ba, 16:32 01/08/2017

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2017

Thứ Hai, 08:08 24/07/2017

Thông báo về việc đăng ký đề tài cho sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018

Thứ Hai, 21:18 22/05/2017

Thông báo về việc mở, không mở các lớp độc lập trong học kỳ 2 năm học 2016-2017 cho sinh viên Đại học khóa 9,10,11

Thứ Bảy, 17:55 21/01/2017

Thông báo về việc tổ chức kế hoạch học tập học kỳ 1 cho lớp Liên thông CĐ-ĐH chính quy khóa 11

Thứ Năm, 11:45 15/09/2016

Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm học 2016-2017

Thứ Ba, 21:42 22/03/2016

Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016

Chủ Nhật, 17:41 10/01/2016

Thông báo về việc tổ chức học kỳ phụ thứ nhất năm học 2015-2016 cho sinh viên các lớp đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ

Thứ Ba, 21:13 01/12/2015

Thông báo về kế hoạch đăng ký khối lượng học tập liên thông CĐ-ĐH- K10- Đợt 2

Thứ Sáu, 18:36 13/11/2015

Thông báo về việc mở, không mở lớp độc lập LT CĐ-ĐH K10 (học kỳ 1) năm học 2015-2016

Thứ Tư, 21:20 21/10/2015

Thông báo kế hoạch bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Cao đẳng khóa 14

Thứ Năm, 20:16 27/08/2015

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015

Thứ Tư, 10:44 15/07/2015

Khai mạc khóa bồi dưỡng kỹ năng tìm việc làm và trao học bổng Quốc tế Nitori

Thứ Tư, 15:28 01/04/2015

Thông báo tuyển dụng của Công ty Samsung Electronics Việt Nam

Thứ Hai, 09:00 23/03/2015

Thông báo v/v chương trình học bổng "Nitori International Sholarship" năm 2014

Thứ Ba, 13:40 23/09/2014

Thông báo tuyển dụng của Công ty Hyundai

Thứ Hai, 08:29 15/09/2014

Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm học 2014-2015

Thứ Tư, 11:33 10/09/2014

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ - Đợt 2- năm 2014

Thứ Sáu, 15:07 01/08/2014

Thông báo về việc tổ chức học kỳ phụ thứ hai năm học 2013-2014 cho các lớp Cao đẳng

Thứ Hai, 10:05 02/06/2014

Thông báo về việc tổ chức học kỳ phụ thứ hai năm học 2013-2014 cho các lớp Đại học, LT Cao đẳng - Đại học

Thứ Hai, 10:01 02/06/2014

Thông báo về việc tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng chính quy đợt 1 năm học 2013-2014

Thứ Năm, 14:32 22/05/2014

Danh sách giảng viên cố vấn học tập các lớp Đại học, Cao đẳng của Khoa Công nghệ Hóa học

Thứ Hai, 20:25 28/04/2014

Thông báo v/v hủy học phần cho sinh viên liên thông CĐ-ĐH K8

Thứ Năm, 09:55 03/04/2014

Thông báo về việc tổ chức học kỳ phụ thứ nhất năm học 2013-2014 cho các lớp Cao đẳng- K13,14

Thứ Sáu, 09:56 27/12/2013

Thông báo v/v tổ chức học kỳ phụ thứ nhất năm học 2013 - 2014 cho các lớp ĐH-K5,6,7

Thứ Ba, 20:18 03/12/2013

Thông báo về việc mở, không mở các lớp độc lập học kì 1 năm học 2013-2014 của các lớp CĐ-K13,K14

Chủ Nhật, 14:40 15/09/2013

Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên năm học 2013-2014

Thứ Sáu, 20:51 16/08/2013

Thông tin tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Kỹ thuật Hóa học năm 2013

Thứ Hai, 08:48 15/07/2013

Thông báo về kế hoạch xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên ĐH, CĐ chính quy năm 2013

Thứ Bảy, 15:20 11/05/2013

Thông báo v/v tổ chức cho SV liên thông CĐ-ĐH K4 về đăng ký thi tốt nghiệp cùng các lớp liên thông CĐ-ĐH K5

Chủ Nhật, 08:33 05/05/2013

Hướng dẫn đăng ký xét tốt nghiệp các lớp ĐH-K3 và CĐ-K11

Thứ Bảy, 16:42 30/06/2012

Thông báo khảo sát chương trình thực tập tại doanh nghiệp ĐH-K3, CĐ-K11

Thứ Hai, 20:17 25/06/2012

Thông báo kiểm tra bằng các lớp ĐH K6, CĐ K13

Thứ Sáu, 16:45 01/06/2012

Bổ sung thông báo học bổng học đại học tại đại học Bách khoa Hàn Quốc

Thứ Ba, 20:28 29/05/2012

Thông báo học bổng học đại học tại Đại học Bách khoa Hàn Quốc

Thứ Ba, 17:20 22/05/2012

Kế hoạch đăng ký và danh sách các lớp được mở, không được mở CĐ-K11(sau khi kết thúc đăng ký đợt I)

Thứ Bảy, 11:24 12/05/2012

Danh sách sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp các lớp ĐHCN Hóa- K3

Thứ Năm, 16:10 03/05/2012

Thông báo học bổ sung học kỳ phụ các lớp ĐH-K3 năm học 2011-2012

Thứ Tư, 07:54 25/04/2012

Kế hoạch đăng ký học kỳ phụ năm học 2011-2012 của các lớp CĐ-K10, K11

Thứ Tư, 08:22 18/04/2012

Quyết định thành lập lớp độc lập các lớp ĐH-K4,K5,K6 (HK 2)-DH-K4,K5,K6 năm học 2011-2012

Thứ Tư, 10:35 28/03/2012

Quyết định thành lập lớp độc lập các lớp CĐ-K12,K13 (HK2) năm học 2011-2012

Thứ Tư, 10:25 28/03/2012

Danh sách sinh viên được học bổng ĐH-K3 (HK 6)

Thứ Năm, 11:02 15/03/2012