Balanochalcone, a new chalcone fromBalanophora laxiflora Hemsl.

Dang Ngoc Quang, Tran Cong So, Nguyen Thi Phuong Thanh, Le Thi Phuong Hoa, Pham Huu Dien, Truong Minh Luong, Nguyen Quang Tung, Le Duc Long, Tran Duc Dai & Nguyen Quyet Tien

Bài báo do nhóm tác giả thuộc Trường Đại Sư Phạm Hà Nội; Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và Viện Hóa học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Bài báo được đăng trên Tạp chí Natural Product Research, DOI: 10.1080/14786419.2017.1359172

ABSTRACTA new chalcone named as balanochalcone (1) together with eightknown compounds, methyl caffeate (2), β-hydroxydihydrochalcone(3), methyl gallate (4), dimethyl-6,9,10-trihydroxybenzo[kl]xanthene-1,2-dicarboxylate (5), p-coumaric acid (6), quercetin (7), scopoletin(8) and pinoresinol (9) have been isolated from the ethyl acetateextract of Vietnamese Balanophora laxiflora Hemsl. Their structureswere characterised by IR, UV, HR-ESI-MS, 1D and 2D NMR and CDspectroscopies. Compounds 2 and 5 showed moderate cytotoxicityagainst four cancer cell lines, KB (a human epidermal carcinoma),MCF7 (human breast carcinoma), SK-LU-1 (human lung carcinoma)and HepG2 (hepatocellular carcinoma). In addition, compounds 1 and5 showed moderate antioxidant activity.

Toàn văn bài báo: tải về tại đây

Tin tiêu điểm

Hội nghị khoa học cấp Khoa Công nghệ hóa lần thứ nhất

Hội nghị khoa học cấp Khoa Công nghệ hóa lần thứ nhất

Thứ Ba, 10:19 29/01/2019
Báo cáo kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học "Nghiên cứu, thử nghiệm sản xuất nano Zerumbone từ cây gừng gió (Zingiber zerumbert Sm) trên địa bàn huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc"

Báo cáo kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học "Nghiên cứu, thử nghiệm sản xuất nano Zerumbone từ cây gừng gió (Zingiber zerumbert Sm) trên địa bàn huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc"

Thứ Bảy, 14:46 26/01/2019

Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên đề tài: “NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TRO BÃ MÍA LÀM NGUYÊN LIỆU THAY THẾ MỘT PHẦN FENSPAT TRONG SẢN XUẤT GẠCH TƯƠNG TỰ GẠCH CERAMIC TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM”

Thứ Tư, 11:56 10/10/2018
Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ II

Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ II

Chủ Nhật, 10:22 06/05/2018

Bảo quản cam đường Canh bằng màng sinh học Chitosan

Thứ Hai, 09:13 23/04/2018
Hội thảo báo cáo kết quả đề tài NCKH “Nghiên cứu, ứng dụng màng sinh học chitosan kết hợp axit axetic để bảo quản quả cam Đường Canh tại tỉnh Bắc Giang”

Hội thảo báo cáo kết quả đề tài NCKH “Nghiên cứu, ứng dụng màng sinh học chitosan kết hợp axit axetic để bảo quản quả cam Đường Canh tại tỉnh Bắc Giang”

Thứ Bảy, 12:02 20/01/2018

Kết quả nghiệm thu đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 8 năm học 2016-2017

Thứ Bảy, 08:14 20/05/2017

Kế hoạch kiểm tra tiến độ và tập huấn công tác nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2016-2017

Thứ Năm, 10:07 16/03/2017

Danh sách các bài báo quốc gia và quốc tế của giảng viên khoa Công nghệ Hóa công bố trong năm học 2015-2016

Thứ Bảy, 18:21 23/07/2016

Đăng ký đề tài NCKH cho sinh viên năm học 2015-2016

Thứ Năm, 14:34 11/06/2015

Hội thảo Seminar khoa học

Thứ Sáu, 17:09 25/07/2014