A new naphthoquinone analogue and antiviral constituents from the root of Rhinacanthus nasutus

Tran Minh Ngoc, Nguyen Thi Thanh Phuong, Nguyen Minh Khoi, SeonJu Park, Hee Jae Kwak, Nguyen Xuan Nhiem, Bui Thi Thu Trang, Bui Huu Tai, Jae-Hyoung Song, Hyun-Jeong Koe and Seung Hyun Kim.

Bài báo của nhóm tác giả thuộc: Viện dược liệu, Việt Nam; Trường Đại học Yonsei, Incheon, Hàn Quốc; Viện Hóa sinh biển, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Việt Nam; Trường đại học Dược, Đại học Quốc gia Kangwon, Chuncheon, Hàn Quốc. bài báo được đưng trên Tạp chí Natural Product Research (2018).

DOI:10.1080/14786419.2018.1452004.

ABSTRACT

Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz (Acanthaceae) is known as traditionalmedicine for the treatment of fungal and herpes virus infections. Anew naphthoquinone racemate, rhinacasutone (1) together withseven known compounds, rhinacanthone (2), rhinacanthins C, D, N,Q, and E (3–7), and heliobuphthalmin (8) were isolated from root ofR. nasutus. Their structures were determined on the basis of extensivespectroscopic methods, including 1D-, 2D-NMR and MS data. All theisolated compounds were tested for their antiviral activities againstPR8, HRV1B, and CVB3-infected vero cells. Compounds 3–6 exhibitedsignificant antiviral activities with the IC50 value ranging from 0.03 to23.7 μM in all three infections.

Toàn văn bài báo: tải về tại đây

Tin tiêu điểm

Hội nghị khoa học cấp Khoa Công nghệ hóa lần thứ nhất

Hội nghị khoa học cấp Khoa Công nghệ hóa lần thứ nhất

Thứ Ba, 10:19 29/01/2019
Báo cáo kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học "Nghiên cứu, thử nghiệm sản xuất nano Zerumbone từ cây gừng gió (Zingiber zerumbert Sm) trên địa bàn huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc"

Báo cáo kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học "Nghiên cứu, thử nghiệm sản xuất nano Zerumbone từ cây gừng gió (Zingiber zerumbert Sm) trên địa bàn huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc"

Thứ Bảy, 14:46 26/01/2019

Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên đề tài: “NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TRO BÃ MÍA LÀM NGUYÊN LIỆU THAY THẾ MỘT PHẦN FENSPAT TRONG SẢN XUẤT GẠCH TƯƠNG TỰ GẠCH CERAMIC TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM”

Thứ Tư, 11:56 10/10/2018
Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ II

Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ II

Chủ Nhật, 10:22 06/05/2018

Bảo quản cam đường Canh bằng màng sinh học Chitosan

Thứ Hai, 09:13 23/04/2018
Hội thảo báo cáo kết quả đề tài NCKH “Nghiên cứu, ứng dụng màng sinh học chitosan kết hợp axit axetic để bảo quản quả cam Đường Canh tại tỉnh Bắc Giang”

Hội thảo báo cáo kết quả đề tài NCKH “Nghiên cứu, ứng dụng màng sinh học chitosan kết hợp axit axetic để bảo quản quả cam Đường Canh tại tỉnh Bắc Giang”

Thứ Bảy, 12:02 20/01/2018

Kết quả nghiệm thu đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 8 năm học 2016-2017

Thứ Bảy, 08:14 20/05/2017

Kế hoạch kiểm tra tiến độ và tập huấn công tác nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2016-2017

Thứ Năm, 10:07 16/03/2017

Danh sách các bài báo quốc gia và quốc tế của giảng viên khoa Công nghệ Hóa công bố trong năm học 2015-2016

Thứ Bảy, 18:21 23/07/2016

Đăng ký đề tài NCKH cho sinh viên năm học 2015-2016

Thứ Năm, 14:34 11/06/2015

Hội thảo Seminar khoa học

Thứ Sáu, 17:09 25/07/2014