Tuyển sinh trình độ đào tạo Đại học 2019

Khoa Công nghệ hóa - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh trình độ Đại học năm 2019, chỉ tiêu dự kiến: 260 sinh viên. Tổ hợp xét tuyển: A00; B00; D07.

Xem thêm

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2019

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ra thông báo Số: 02/TB-ĐHCN về việc tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2019. Trong đó, ngành Kỹ thuật hóa học (mã số: 9520301) dự kiến tuyển 04 chỉ tiêu.

Xem thêm

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo Số: 01/TB-ĐHCN về việc tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2019. Trong đó, ngành Kỹ thuật hóa học (mã số: 8520301) dự kiến tuyển 25 chỉ tiêu.

Xem thêm