Lịch thực hành khoa Công nghệ ô tô tuần 36 (từ 22/04-28/04/2019)

Thông báo lịch thực hành của các lớp tại T4A10 tuần 36 từ 22/04 đến 28/04/2019 cụ thể như sau.

Nội dung chi tiết tải về tại đây: /media/29/uffile-upload-no-title29450.xls