Xây dựng mô hình động lực học của máy san trong quá trình làm việc

Bài báo được thực hiện bởi nhóm tác giả: GS.TS Chu Văn Đạt, Ths. Đào Mạnh Quyền, TS. Bùi Văn Hải - Trường Học viện Kỹ thuật Quân sự và Trường Đại học công nghiệp Hà Nội. Bài báo được đăng tải trên Tạp chí Khoa Học và Công nghệ(INS 1859-3585) ĐHCN Hà Nội số 42 Năm 2017

Xây dựng mô hình động lực học của máy san trong quá trình làm việc

Tóm tắt:

Nghiên cứu nâng cao năng suất của máy và độ phẳng của bề mặt đường sau san là nhu cầu cấp thiết hiện nay. Để đáp ứng được nhu cầu đó ta cần xây dựng được mô hình động lực học của máy san trong quá trình làm việc, thiết lập được hệ phương trình toán học. Sau đó sử dụng các phần mềm chuyên dùng để tính toán giải hệ phương trình, khảo sát động lực học của máy san khi làm việc. Từ đó hướng tới việc đề xuất chế độ làm việc hợp lý nhằm nâng cao năng suất của máy và độ phẳng của bề mặt đường sau khi san. Nội dung bài báo sẽ xây dựng mô hình động lực học của máy san trong quá trình làm việc.

Từ khóa: Mô hình động lực học của máy san.

Toàn văn bài báo: tải về tại đây

Các bài đã đăng