Khoa Giáo dục Thể chất

Giới thiệu khoa GDTC

Quá trình hình thành và phát triển

Khoa Giáo dục thể chất tiền thân là Khoa Giáo dục thể chất - Quốc phòng được thành lập ngày 22/12/2005 trên cơ sở tách ra từ Ban Chính trị - Thể dục - Quân sự.... Xem tiếp