TRUNG TÂM GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THỂ THAO

Giới thiệu

Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao chất tiền thân là Khoa Giáo dục thể chất - Quốc phòng được thành lập ngày 22/12/2005 trên cơ sở tách ra từ Ban Chính trị - Thể dục - Quân sự.... Xem tiếp