Đào tạo

- Giảng dạy môn học GDTC cho HSSV các hệ đào tạo trong toàn trường.

- Tổ chức các hoạt động phong trào TDTT trong toàn trường.

- Tổ chức các đội tuyển tham gia thi đấu ngoài trường.

- Tổ chức các màn đồng diễn TDTT, biểu dương lực lượng cho các sự kiện, hoạt động lớn.

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm