Đào tạo

- Giảng dạy môn học GDTC, GDQP cho HSSV các hệ-ngành đào tạo trong toàn trường.

- Tham gia quản lý môn học GDQP

- Tổ chức các hoạt động phong trào TDTT trong toàn trường.

- Tổ chức các đội tuyển tham gia thi đấu ngoài trường

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm