Phát động cuộc thi “Sáng tạo Robot Việt Nam 2018”

Phát huy truyền thống nghiên cứu, chế tạo robot và nhiều năm tham gia đạt thành tích cao trong cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phát động cuộc thi “Sáng tạo Robot Việt Nam 2018” với chủ đề Ném còn.

Phát động cuộc thi “Sáng tạo Robot Việt Nam 2018”

Chủ đề và Luật thi đấu theo quy định của Ban tổ chức cuộc thi Robot Việt Nam 2018 (tài liệu đính kèm):

+ Bản tiếng Anh: Tải về tại đây

+ Bản dịch tiếng Việt: Tải về tại đây

Kế hoạch tổ chức:

- Tổ chức thi cấp Trường: Dự kiến từ ngày 01-03/02/2018.

- Tham gia vòng loại khu vực phía Bắc và vòng Chung kết toàn quốc: Theo kế hoạch của Ban tổ chức cuộc thi “Sáng tạo Robot Việt Nam 2018”.

Đối tượng dự thi: Học sinh, sinh viên đang học tập tại Trường.

Đăng ký tham dự: Các đội dự thi đăng ký hồ sơ tham dự theo mẫu đính kèm tải về tại đây, bao gồm cả bản đăng ký theo nhóm và bản đăng ký từng thành viên, có đầy đủ ảnh và thông tin cá nhân gửi cho đơn vị quản lý. Đơn vị quản lý tổng hợp theo bản tổng hợp mẫu đính kèm tải về tại đây và gửi kèm hồ sơ đăng ký về phòng Khoa học Công nghệ.

- Thời gian đăng ký: Các đơn vị gửi bản đăng ký (gồm cả bản cứng và bản mềm) về phòng Khoa học Công nghệ trước 16h00 ngày 22/01/2018.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Khoa học Công nghệ - P303, nhà A1.