Thông báo về việc phát động cuộc thi "Sáng tạo Robot Việt Nam 2019"

Chi tiết thông báo của Đài Truyền hình Việt Nam tải về tại đây

Thông báo về việc phát động cuộc thi `Sáng tạo Robot Việt Nam 2019`

Chủ đề cuộc thi:

Lấy cảm hứng từ một trò chơi của đất nước Mông Cổ có tên "Shagai" kết hợp với hệ thống truyền tin "Urtuu", Robocon 2019 diễn ra tại Ulaanbaatar, mang thông điệp "Chia sẻ kiến thức". Các sinh viên tham gia cuộc thi cần chế tạo và điều khiển robot truyền tin.

Mỗi đội có 2 robot gồm: một robot điều khiển bằng tay gọi là Robot đưa tin 1 và một robot điều khiển tự động gọi là Robot đưa tin 2, thi đấu trong 3 phút. Hai robot cần phối hợp với nhau để giành chiến thắng, gọi là "Uukhai".

Luật thi tải về tại đây

Chi tiết thông báo về việc phát động cuộc thi "Sáng tạo Robot Việt Nam 2019" cấp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tải về tại đây