Thông báo số 3 về việc gia hạn nộp toàn văn bài báo tham dự Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ V - Tháng 10/2018

Thời gian tổ chức: 04 & 05/10/2018.

Địa điểm: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Nội dung chi tiết thông báo tải về tại đây