ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

Cán bộ, giảng viên của khoa Ngoại ngữ sinh hoạt chuyên môn theo 5 Bộ môn và 01 Tổ môn: Bộ môn Thực hành tiếng và Bộ môn Lý thuyết tiếng (giảng dạy cho sinh viên hệ ngành Ngôn Ngữ Anh) Bộ môn Tiếng Anh không chuyên 1, Bộ môn Tiếng Anh Không Chuyên 2, Bộ môn Tiếng Anh Không chuyên 3 (giảng dạy Tiếng Anh cho sinh viên các chuyên ngành khác trong trường), và Tổ Hành chính (quản lý các hoạt động dạy và học Tiếng Trung và Ngoại ngữ 2 bao gồm Tiếng Trung và Tiếng Nhật cũng như các công việc hành chính, các hoạt động hợp tác quốc tế, các hoạt động Ngoại Khóa, …).

Đội ngũ giáo viên của Khoa có năng lực chuyên môn tốt, có kinh nghiệm trong giảng dạy, phần lớn các giáo viên đều tốt nghiệp trường đào tạo về sư phạm ngoại ngữ hoặc được đào tạo nghiệp vụ sư phạm, tâm huyết với nghề, luôn luôn phấn đấu để nâng cao trình độ chuyên môn và đổi mới phương pháp giảng dạy.

Bên cạnh đó, giáo viên của khoa được bồi dưỡng các khóa về phương pháp giảng dạy với chuyên gia người nước ngoài như khóa đào tạo kéo dài 100 giờ với chuyên gia phương pháp người Úc, khóa tập huấn giảng dạy Tiếng Anh theo định hướng TOEIC do chuyên gia của ETS đào tạo, khóa học về kiểm tra đánh giá, xây dựng chuẩn đầu ra cho khối nghề nghiệp do các chuyên gia đến từ Hội đồng Anh và Cambridge English Language đào tạo …

Hiện tại Khoa Ngoại ngữ có 09 Tiến sỹ hoàn thành các chương trình tiến sỹ tại Australia và các nước khác, và 105 Thạc sỹ tham gia các công tác giảng dạy, nghiên cứu và quản lý tại Khoa. Ngoài ra, nhiều giảng viên của Khoa đang làm nghiên cứu sinh trong nước và nước ngoài như Anh, Australia, Canada, New Zealand, Bỉ …

Giáo viên toàn khoa không ngừng tự học, tự bồi dưỡng thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn sâu, các buổi hội thảo và đặc biệt là thông qua hội giảng các cấp hàng năm. Giáo viên của khoa luôn hưởng ứng nhiệt tình từ hội giảng cấp tổ cho đến hội giảng cấp cao hơn như cấp Thành phố, cấp Quốc Gia để trau dồi, học hỏi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.