Địa chỉ

Tầng 3, nhà A2, cơ sở 1 (khu A), Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 04 3765512. Số nội bộ: Trưởng khoa 232, Giáo vụ 236.

Email: khoann@haui.edu.vn