Tin tiêu điểm

Thông báo! V/v Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đăng ký Học kỳ phụ năm học (2018-2019)

Thông báo! V/v Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đăng ký Học kỳ phụ năm học (2018-2019)

Thứ Tư, 14:29 10/04/2019

Phiếu giao đề tài khóa luận tốt nghiệp (dành cho sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp) (Mẫu): tải về tại đây

Thứ Sáu, 15:13 01/03/2019

Cuộc thi "Thiết kế Logo Khoa Quản lý kinh doanh” và “Sinh viên với khoa Quản lý kinh doanh”

Thứ Năm, 10:13 01/11/2018
Thông báo! V/v tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên học theo học chế tín chỉ đợt tháng 10 năm 2018

Thông báo! V/v tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên học theo học chế tín chỉ đợt tháng 10 năm 2018

Thứ Bảy, 09:31 15/09/2018

Thông báo! V/v Sửa sai thông tin in bằng

Thứ Hai, 11:35 09/07/2018

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018

Thứ Năm, 09:53 10/05/2018

Thời khóa biểu HK 1 (2017 - 2018) của các lớp ĐH - Khóa 12 tải về tại đây

Thứ Năm, 08:33 31/08/2017
Kế hoạch sinh hoạt đầu khóa (đối với sinh viên ĐH - Khóa 12)

Kế hoạch sinh hoạt đầu khóa (đối với sinh viên ĐH - Khóa 12)

Thứ Ba, 16:40 29/08/2017
Thông báo! Kế hoạch tham dự Gameshow "Vua bán hàng"

Thông báo! Kế hoạch tham dự Gameshow "Vua bán hàng"

Thứ Hai, 17:13 27/03/2017
TB! Quyết định số 811/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đào tạo ngành Kinh tế đầu tư trình độ đại học hệ chính quy.

TB! Quyết định số 811/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đào tạo ngành Kinh tế đầu tư trình độ đại học hệ chính quy.

Thứ Năm, 11:47 23/03/2017

Ngày hội việc làm năm 2016 tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 00:18 20/04/2016

Kế hoạch Hội thảo cơ hội việc làm của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam và thông báo tuyển dụng của Công ty.

Thứ Hai, 16:40 11/04/2016

Thông báo! Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh năm 2016

Thứ Tư, 00:26 06/04/2016
Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh trình độ Thạc sỹ.

Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh trình độ Thạc sỹ.

Thứ Sáu, 15:11 09/01/2015