Đội ngũ giảng viên

Với truyền thống nhiều năm đào tạo ngành kinh tế, đến nay đội ngũ giảng viên của khoa Quản lý kinh ngày lớn mạnh. Trong đó có các trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ đa số là giảng viên trẻ, năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn được đào tạo từ các trường đại học danh tiếng trong nước và ngoài nước. Ngoài đội ngũ giảng viên cơ hữu, khoa Quản lý kinh doanh còn tiến hành hợp tác, mời các giảng viên thỉnh giảng có trình độ, nghiệp vụ, giàu kiến thức thực tiễn về trao đổi khoa học, giảng dạy.

Lãnh đạo khoa Quản lý kinh doanh luôn quan niệm: Chất lượng của đội ngũ giảng viên phải đáp ứng tốt nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu khoa học, và là vốn quý cần phải được nâng cao theo thời gian.

Để phát triển đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, chất lượng, tâm huyết với nghề, khoa Quản lý kinh doanh luôn tạo điều kiện về môi trường làm việc để giảng viên phát huy thế mạnh, cũng như nỗ lực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, và triển khai kế hoạch kinh doanh của cá nhân vừa làm giàu cho cá nhân và làm giàu vốn kiến thức thực tiễn trong giảng dạy.

Đội ngũ giảng viên

Tập thể giảng viên khoa Quản lý kinh doanh