Khoa Quản lý Kinh doanh

Giới thiệu chung về Khoa Quản lý kinh doanh

Khoa Quản lý kinh doanh được thành lập từ tháng 01 năm 2010, theo Quyết định số 02/QĐ-ĐHCN ngày 04 tháng 01 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trên cơ sở chia tách khoa Kinh tế.... Xem tiếp