Giới thiệu chung

Khoa Quản lý kinh doanh được thành lập từ tháng 01 năm 2010, theo Quyết định số 02/QĐ-ĐHCN ngày 04 tháng 01 năm 2010 trên cơ sở chia tách khoa Kinh tế.

Khoa đào tạo 3 cấp trình độ (Cao học; Đại học; Cao đẳng) thuộc các ngành: Quản trị kinh doanh; Tài chính - Ngân hàng; Quản trị Nhân lực với 4 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tài chính - Ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp, Quản trị Nhân lực với các cấp trình độ: Đại học; liên thông Cao đẳng - Đại học; Cao đẳng.

Khoa Quản lý kinh doanh không chỉ quan tâm phát triển chương trình đào tạo theo chiều rộng với việc mở thêm các chuyên ngành mới, mà còn rất quan tâm phát triển chiều sâu để bảo đảm sinh viên tốt nghiệp ra trường có trình độ chuyên môn như đăng ký ban đầu với nhà trường và xã hội.

Hàng năm, Khoa Quản lý kinh doanh đào tạo sinh viên theo học hệ chính quy tập trung ở các cấp trình độ Đại học và Cao đẳng:

Giảng viên Khoa Quản lý kinh doanh có năng lực, có kinh nghiệm, có chuyên môn vững vàng, được đào tạo nghiệp vụ sư phạm, tâm huyết với nghề và hầu hết đã có thời gian công tác ở các doanh nghiệp. Tất cả giáo viên của Khoa đều có khả năng giảng dạy cả lý thuyết và thực hành.

Với mong muốn trở thành một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học quản lý được cộng đồng doanh nghiệp tin cậy, Khoa Quản lý kinh doanh luôn đưa ra những “cơ hội mở” để chào đón sinh viên theo học tại Khoa từ bậc Cao đẳng, Đại học (trong thời gian tới là đào tạo trình độ Sau đại học), với các hệ đào tạo phong phú và đa dạng như chính quy tập trung, liên thông, vừa làm vừa học.

Để sinh viên tốt nghiệp đáp ứng được những yêu cầu của các đơn vị sử dụng lao động, Khoa Quản lý kinh doanh luôn nỗ lực cải tiến chương trình, phương pháp giảng dạy, biên soạn và cập nhật các tài liệu học tập, ứng dụng những thành tựu công nghệ thông tin trong giảng dạy. Bên cạnh đội ngũ giảng viên cơ hữu năng động, nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, Khoa còn mời các giảng viên giỏi đến từ các trường Đại học khác và đặc biệt là mời các nhà quản trị ở các doanh nghiệp báo cáo một số chuyên đề trong chương trình đào tạo.

Ngoài ra, Khoa còn thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá để sinh viên rèn luyện các kỹ năng như tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, tham quan các doanh nghiệp, giao lưu với các nhà quản trị doanh nghiệp…

Khoa Quản lý kinh doanh cũng đã, đang và sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp thông qua các hoạt động đào tạo, hội thảo, đào tạo ngắn hạn và cung ứng các dịch vụ nghiên cứu.