Bộ môn Quản trị Marketing thực tế về hoạt động Marketing tại doanh nghiệp đặc thù

Thực hiện chủ trương và kế hoạch cử giảng viên thực tế tại doanh nghiệp, năm học (2018 – 2019), Ngày 03/01/2019, giảng viên Bộ môn Marketing thực tế tại Công ty Cổ phần thương mại và tư vấn du học Hà Nội, với mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo gắn với thực tế.

Xem thêm

Thực tế doanh nghiệp – Thắp sáng ngọn lửa khởi nghiệp

Thực hiện chủ trương và kế hoạch của Nhà trường, bộ môn Tài chính doanh nghiệp tổ chức cho giảng viên thực tế tại doanh nghiệp, mục đích giảng viên bổ sung kiến thức thực tế về các hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp, trên cơ sở đó giúp các giảng viên có thêm kiến thức để xây dựng bài giảng bám sát với thực tế. Địa điểm, bộ môn Tài chính doanh nghiệp thực tế lần này là công ty TNHH và thương mại Thành Hưng.

Xem thêm

Bộ môn Tài chính – Ngân hàng thực tế tại Ngân hàng HTX Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh

Căn cứ kế hoạch năm học (2018 – 2019), Bộ môn Tài chính - Ngân hàng tổ chức thực tế doanh nghiệp lần thứ nhất. Với mục tiêu gắn kết đào tạo với thực tiễn trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng, nên điểm đến của đoàn công tác lần này là một ngân hàng với phương thức hoạt động kinh doanh khá đặc thù là Phòng giao dịch số 3 thuộc Ngân hàng HTX Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh.

Xem thêm

Bộ môn Quản trị kinh doanh trải nghiệm thực tế mô hình kinh doanh nông nghiệp

Căn cứ vào kế hoạch thực tế doanh nghiệp năm học 2018 – 2019, ngày 11/12/2018, Bộ môn Quản trị kinh doanh đã tổ chức đi thăm quan, thực tế mô hình kinh doanh nông nghiệp tại Công ty cổ phần chăn nuôi ALPHA nhằm hướng tới mục tiêu gắn giảng dạy lý thuyết với thực tế quản trị kinh doanh.

Xem thêm

Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề “Cùng doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững”

Sáng ngày 21/9/2018, Tại phòng họp tầng 4 Nhà A1 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã diễn ra Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề “Cùng doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững”.

Xem thêm

Giảng viên bộ môn Quản trị Marketing trải nghiệm thực tế về hoạt động Marketing trong doanh nghiệp

Hướng tới thực hiện mục tiêu gắn giảng dạy lý thuyết với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ngày 06/06/2018, giảng viên bộ môn Quản trị Marketing đã tiến hành thăm quan thực tế tại Công ty TNHH Nehob Việt Nam.

Xem thêm

Thực tế doanh nghiệp - Thắp sáng ngọn lửa khởi nghiệp

Ngày 30/05/2018, theo kế hoạch của khoa và Nhà trường, 12 giảng viên bộ môn Tài chính doanh nghiệp tiến hành thăm quan, thực tế tại doanh Công ty Tân Hoàng Long, nhằm tìm hiểu về hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là về hoạt động quản trị tài chính của doanh nghiệp. Những kiến thức thực tế, sẽ giúp ích cho giáo viên trong quá trình giảng dạy sinh viên.

Xem thêm

Đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Quản lý kinh doanh lần thứ 6 (2017 – 2018).

Sáng ngày 20/03/2018, tại Phòng Hội thảo (Tầng 2 - A11) dưới sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo khoa Quản lý kinh doanh, Liên chi đoàn khoa Quản lý kinh doan tổ chức chấm trung khảo cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 6” năm học 2017-2018.

Xem thêm

Hội nghị Khoa học Haui lần thứ II (2018)

Thứ 7 (05/05/2018) tại Phòng hội thảo (Tầng 2 - A11), 6 bài báo khoa học được các tác giả đại diện cho 18 công trình nghiên cứu về kinh tế - xã hội trình bày bày trước Hội nghị.

Xem thêm