Lễ ký kết “Khu nội trú sinh viên an toàn, văn minh, không có tội phạm và tệ nạn xã hội”.

Nhằm nâng cao ý thức đấu tranh, phòng chống tội phạm trong mỗi người, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ tốt công tác giảng dạy, học tập của sinh viên. Trung tâm Quản lý Ký túc xá (TTQLKTX) Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội phối hợp với Công an phường sở tại xây dựng mô hình “Khu nội trú sinh viên an toàn, văn minh, không có tội phạm và tệ nạn xã hội”.

Trung tuần tháng 11 năm 2017, TTQLKTX đã tổ chức lễ ký kết “Khu nội trú sinh viên an toàn, văn minh, không có tội phạm và tệ nạn xã hội” tới từng sinh viên ở nội trú.

A

Sau khi được quán triệt những nội dung cơ bản của công tác gìn giữ an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh sinh viên ở khu nội trú cam kết thực hiện tốt các nội dung như:

· Giữ gìn, bảo vệ ANTT trong trường học và ký túc xá.

Không được uống rượu, bia trong Ký túc xá. Không vận chuyển, tàng trữ, sử dụng và lôi kéo người khác sử dụng các loại vũ khí, hung khí, chất cháy nổ, các chất ma túy, tài liệu, băng đĩa có nội dung đồi trụy, đánh bài, cờ bạc, mại dâm dưới bất kỳ hình thức nào…

Lễ ký kết “Khu nội trú sinh viên an toàn, văn minh, không có tội phạm và tệ nạn xã hội”.

Toàn thể cán bộ, giáo viên và sinh viên khu nội trú Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội quyết tâm thực hiện tốt những nội dung đã cam kết vì một môi trường giáo dục trong sạch, lành mạnh và phát triển.

Trung tâm Quản lý Ký túc xá, Truờng Đại học Công nghiệp Hà Nội