Hòm thư HaUI

E-mail:
Mật khẩu:
Nhằm tuyên dương, khen thưởng và khuyến khích HSSV đạt thành tích cao trong học tập, HSSV có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt, hàng năm trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Lễ trao, nhận học bổng Khuyến học Nguyễn Thanh Bình.

Thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực đóng góp cho phát triển giáo dục - đào tạo, đồng thời để khuyến khích học sinh, sinh viên nhà trường nỗ lực học tập, thi đua đạt thành tích xuất sắc, động viên và hỗ trợ những em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội vận động mọi nguồn lực xây dựng và phát triển Quỹ khuyến học Nguyễn Thanh Bình.

Căn cứ Quyết định số 4168/QĐ-BCN ngày 22/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; Căn cứ năng lực, trình độ và khả năng tổ chức vận động quần chúng của cán bộ; Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ra quyết định về việc thành lập Ban vận động Quỹ khuyến học Nguyễn Thanh Bình năm 2014.

Lễ trao nhận học bổng khuyến học “Nguyễn Thanh Bình” năm học 2011 - 2012; 2012 - 2013
Chiều ngày 21/11/2013, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức Lễ trao nhận học bổng khuyến học “Nguyễn Thanh Bình” cho 224 học sinh - sinh viên (HSSV) Nhà trường.

Xem thêm tin

Tin tiêu điểm

Liên kết site

  1. Chính phủ
  2. Bộ công thương
  3. Bộ giáo dục và đào tạo
  4. Bộ khoa học công nghệ
  5. Bộ khoa học và phát triển
  6. Quỹ phát triển khoa học quốc gia
  7. Thông tin công nghệ
  8. Truyền thông khoa học và công nghệ
  9. Tạp chí Cơ khí Việt Nam - cơ quan của Tổng hội Cơ khí Việt Nam

Lượt truy cập 24292016