Đăng ký cựu sinh viên HaUI

Cộng đồng Cựu sinh viên HaUI luôn đề cao giá trị đem lại cho các thế hệ cựu sinh viên, thông qua nhiều hoạt động, sự kiện cập nhật và hữu ích cho các thành viên tham gia như: bản tin HaUI...

Trong quá trình hoạt động, cộng đồng Cựu sinh viên HaUI sẽ triển khai rất nhiều sự kiện thiết thực cho các thành viên tham gia. Để được cập nhật những thông tin về các hoạt động, chương trình sắp tới của trường ĐH Công nghiệp Hà Nội cũng như các sự kiện quan trọng của cộng đồng cựu sinh viên, các anh chị có thể đăng ký thông tin cá nhân tại: cuusinhvien@haui.edu.vn. Thông tin này sẽ được lưu trữ và sử dụng để liên lạc cho hoạt động của cựu sinh viên HaUI được nhanh chóng và đầy đủ.

Trân trọng!

Đăng ký cựu sinh viên HaUI

  • Thứ Năm, 15:17 12/04/2018