Giáo dục quốc phòng và an ninh góp phần quan trọng hình thành lý tưởng và ý thức tổ chức kỷ luật, nghị lực phấn đấu vươn lên của sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

ThS. Trần Xuân Kiên, Giám đốc TT.GDTC&TT

- Phó Giám đốc thường trực TT.GDQP&AN

Mục tiêu giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng là hình thành con người mới, đặc biệt là các thế hệ sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội phát triển toàn diện, “vừa hồng, vừa chuyên”, có lý tưởng cách mạng, có đạo đức trong sáng, có nǎng lực tiếp thu tinh hoa vǎn hoá nhân loại, có tư duy sáng tạo, làm chủ tri thức khoa học và công nghệ hiện đại, có kỹ nǎng thực hành giỏi, có sức khoẻ để xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đó là mục tiêu xuyên suốt của giáo dục đào tạo và Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh là một trong những đơn vị quan trọng để thực hiện mục tiêu đó.

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, trường ĐHCN Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch theo Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 30/01/2015; là một trong những Trung tâm lớn của cả nước với quy mô đào tạo 30.000SV/năm và được đầu tư 100% vốn nhà nước. Trung tâm thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Quốc phòng và an ninh cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và 16 trường Đại học, Cao đẳng theo phân luồng của Bộ.

Giáo dục quốc phòng và an ninh góp phần quan trọng hình thành lý tưởng và ý thức tổ chức kỷ luật, nghị lực phấn đấu vươn lên của sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà NộiGiáo dục quốc phòng an và ninh ninh cho sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội

Hiện tại, Trung tâm đã từng bước được đầu tư quy hoạch phân khu chức năng khoa học, đáp ứng yêu cầu đào tạo và rèn luyện với đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất, khu sân chơi, thao trường, bãi tập. Được Bộ Quốc phòng trang bị đầy đủ quân tư trang, khí tài, mô hình học cụ đảm bảo giảng dạy và huấn luyện cho 3.000 sinh viên/đợt học (30.000 sinh viên/năm).

Trong những năm qua, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên đã đem lại những hiệu quả nhất định, uy tín và vị thế của ĐHCNHN ngày càng lớn mạnh, là địa chỉ tin cậy để các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở giáo dục lựa chọn đưa sinh viên, học sinh đến học tập. Trung tâm đã được nhiều đơn vị đến tham quan, học tập kinh nghiệm; nhiều đoàn kiểm tra của các Bộ Ngành đánh giá cao, đặc biệt tháng 4/2019 đoàn kiểm tra của cơ quan thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương đến kiểm tra toàn diện các mặt hoạt động của Trung tâm và đánh giá Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là một trong những trung tâm có chất lượng đạt kết quả tốt nhất, là mô hình điểm của cả nước.

Với chức năng của mình, Trung tâm thực hiện nhiệm vụ giảng dạy cho sinh viên kiến thức quốc phòng và an ninh nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Qua đó, góp phần quan trọng hình thành lý tưởng và ý thức tổ chức kỷ luật, nghị lực phấn đấu vươn lên của sinh viên nhà trường.

Giáo dục quốc phòng và an ninh góp phần quan trọng hình thành lý tưởng và ý thức tổ chức kỷ luật, nghị lực phấn đấu vươn lên của sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà NộiHội thao các môn thể thao quốc phòng thường xuyên được tổ chức cho sinh viên

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo nhà trường, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có bước phát triển vượt bậc và đạt được nhiều thành tích quan trọng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước hết, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được triển khai toàn diện, theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung học được chuyển tải phong phú, sinh động phù hợp với đối tượng là sinh viên. Trung tâm đã xây dựng được môi trường quân sự với 11 chế độ trong ngày và 3 chế độ trong tuần của điều lệnh quân đội nhân dân Việt Nam. Qua đó, sinh viên được rèn luyện nếp sống chính quy, kỷ luật, tác phong nghiêm túc, khoa học, tinh thần đoàn kết, ý thức tập thể, trách nhiệm cộng đồng, nghị lực phấn đấu vươn lên vượt qua khó khăn thử thách…như những người lính, góp phần vào mục tiêu đào tạo toàn diện trong chiến lược phát triển con người.

Bên cạnh công tác giảng dạy, Trung tâm cũng đặc biệt chú trọng đến các hoạt động khác như huấn luyện quân sự được gắn với hình thức giáo dục tham quan truyền thống, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tổ chức hội thi, hội thao, văn nghệ với những bài ca cách mạng và luyện tập thể thao rèn luyện sức khỏe tạo nên sự hứng khởi trong học tập.

Những ngày học tập và rèn luyện tại Trung tâm là những ngày thực sự có ý nghĩa đối với quãng đời sinh viên. Qua các đợt học giáo dục quốc phòng và an ninh, mỗi sinh viên đều thấy mình như chững chạc hơn, trưởng thành hơn, nhận thức rõ hơn về trách nhiệm, lý tưởng và ý thức tổ chức kỷ luật, nghị lực phấn đấu vươn lên. Đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước cũng được nâng cao lên.

Giáo dục quốc phòng và an ninh góp phần quan trọng hình thành lý tưởng và ý thức tổ chức kỷ luật, nghị lực phấn đấu vươn lên của sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà NộiSinh viên trưởng thành hơn qua các đợt học giáo dục quốc phòng và an ninh

Trong thời gian tới, nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ có nhiều bước phát triển mới, với yêu cầu ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo. Trong bối cảnh tình hình trong nước, khu vực và quốc tế cũng đang diễn biến phức tạp khó lường, nhất là công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới và lãnh thổ quốc gia. Đồng thời, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội cũng như quốc phòng và an ninh, đặt ra yêu cầu đào tạo sinh viên ngày càng phải toàn diện hơn. Đặc biệt, từ năm 2020, Trung tâm được liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phân luồng giảng dạy cho 26 trường Đại học, Cao đẳng. Để đáp ứng với yêu cầu mới, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhà trường, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, trường Đại học công nghiệp Hà Nội rút ra bài học kinh nghiệm và đặt ra những mục tiêu phấn đấu sau:

Một là: Tuyệt đối chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, BGH nhà trường. Sự phối hợp, ủng hộ của các đơn vị và các trường liên kết.

Hai là: Chủ động nắm bắt thời cơ, tranh thủ sự quan tâm tạo điều kiện của các Bộ, Ngành trung ương để tiếp tục được đầu tư và trang bị cơ sở vật chất.

Ba là: Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất ngày càng hiện đại, môi trường kỉ cương, văn hóa, thân thiện và phát triển bền vững.

Bốn là: Không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Đơn vị quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ với phương châm “Đoàn kết sáng tạo - Chủ động hiệp đồng - Lập công tập thể”.

Năm là: Bảo đảm an ninh, an toàn về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

  • Thứ Năm, 14:29 11/03/2021

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm

Hội nghị Khoa học: Một số xu hướng mới về đào tạo, nghiên cứu trong kỹ thuật năng lượng, điện tử và tự động hóa

Hội nghị Khoa học: Một số xu hướng mới về đào tạo, nghiên cứu trong kỹ thuật năng lượng, điện tử và tự động hóa

Thứ Ba, 13:25 14/06/2022
[LIVESTREAM] Hiểu đúng ngành, chọn đúng nghề - Tư vấn chuyên sâu nhóm ngành Điện, Điện tử

[LIVESTREAM] Hiểu đúng ngành, chọn đúng nghề - Tư vấn chuyên sâu nhóm ngành Điện, Điện tử

Thứ Sáu, 19:15 03/06/2022
[LIVESTREAM] Hiểu đúng ngành, chọn đúng nghề - Tư vấn chuyên sâu nhóm ngành Ngôn ngữ, Văn hóa, Du lịch & Khách sạn

[LIVESTREAM] Hiểu đúng ngành, chọn đúng nghề - Tư vấn chuyên sâu nhóm ngành Ngôn ngữ, Văn hóa, Du lịch & Khách sạn

Thứ Năm, 19:20 02/06/2022
[LIVESTREAM] Tuyển sinh năm 2022 - Những điều cần biết

[LIVESTREAM] Tuyển sinh năm 2022 - Những điều cần biết

Thứ Tư, 19:15 01/06/2022
Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 (Mã trường: DCN)

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 (Mã trường: DCN)

Thứ Sáu, 10:21 13/05/2022

Các bài đã đăng

Ngành Tài chính - Ngân hàng với định hướng ứng dụng tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Ngành Tài chính - Ngân hàng với định hướng ứng dụng tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Ba, 13:34 28/06/2022
Nâng cao nhận thức về kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên thông qua hoạt động tham quan doanh nghiệp

Nâng cao nhận thức về kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên thông qua hoạt động tham quan doanh nghiệp

Thứ Tư, 10:36 15/06/2022
Khoa Công nghệ ô tô, Đại học Công nghiệp Hà Nội khẳng định vai trò tiên phong trong đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử ô tô

Khoa Công nghệ ô tô, Đại học Công nghiệp Hà Nội khẳng định vai trò tiên phong trong đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử ô tô

Thứ Năm, 14:48 26/05/2022
Khoa Cơ khí, Đại học Công nghiệp Hà Nội tiên phong trong đào tạo ngành Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam

Khoa Cơ khí, Đại học Công nghiệp Hà Nội tiên phong trong đào tạo ngành Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam

Thứ Sáu, 10:46 20/05/2022
Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống - Lựa chọn "HOT" dành cho các bạn GEN Z

Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống - Lựa chọn "HOT" dành cho các bạn GEN Z

Thứ Sáu, 13:21 15/04/2022
Đại học Công nghiệp Hà Nội thành công với mô hình đại học điện tử, hướng tới xây dựng đại học thông minh

Đại học Công nghiệp Hà Nội thành công với mô hình đại học điện tử, hướng tới xây dựng đại học thông minh

Thứ Sáu, 09:08 05/02/2021
Công tác giáo dục tư tưởng, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên và nắm bắt nhu cầu của sinh viên trong tình hình mới

Công tác giáo dục tư tưởng, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên và nắm bắt nhu cầu của sinh viên trong tình hình mới

Thứ Ba, 10:27 20/10/2020
Cải tiến hoạt động khảo thí để tăng cường hiệu quả đào tạo tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Cải tiến hoạt động khảo thí để tăng cường hiệu quả đào tạo tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 14:35 14/10/2020
Ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học vững bước với Cách mạng Công nghiệp 4.0

Ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học vững bước với Cách mạng Công nghiệp 4.0

Thứ Bảy, 08:37 12/09/2020
Ngành Công nghệ Vật liệu Dệt, May - cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu Cách mạng Công nghiệp 4.0

Ngành Công nghệ Vật liệu Dệt, May - cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu Cách mạng Công nghiệp 4.0

Thứ Sáu, 10:41 11/09/2020

Video giới thiệu