Phát động phong trào thi đua năm học 2021 - 2022 trong công đoàn viên là viên chức, người lao động

Năm học 2021-2022 là năm học rất đặc biệt, toàn ngành giáo dục chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid 19, Đại học Công nghiệp Hà Nội cũng gặp nhiều khó khăn và thách thức. Tuy nhiên, lãnh đạo nhà trường đã chủ động, sáng tạo, xác định nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2021-2022 là: Vừa chủ động, linh hoạt thực hiện các giải pháp ứng phó với đại dịch Covid-19, vừa phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ năm học, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giáo dục toàn diện vì sự phát triển bền vững và hội nhập.
Hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, phong trào thi đua của ngành giáo dục “Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021-2022”;
Tiếp nối các phong trào thi đua chào năm học mới của Nhà trường, công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phát động thi đua trong toàn thể đoàn viên công đoàn là viên chức, người lao động của nhà trường với chủ đề: “Viên chức, người lao động Trường ĐHCNHN thi đua đổi mới, sáng tạo, thích ứng với yêu cầu thời kỳ bình thường mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021-2022”.

Công đoàn trường ĐHCNHN kêu gọi viên chức, người lao động hưởng ứng thực hiện hiệu quả các mục tiêu sau:

Một là: Mỗi công đoàn viên, viên chức, người lao động là một chiến sĩ, thực hiện đầy đủ các yêu cầu của ngành y tế, chính quyền địa phương và nhà trường về công tác phòng, chống dịch Covid-19; đoàn kết, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nghiên cứu, ứng dụng và thích ứng nhanh với chiến lược chuyển đổi số; tích cực thi đua xây dựng hệ thống bài giảng chất lượng tốt, bài giảng điện tử với hệ thống học liệu sinh động, hấp dẫn góp phần nâng cap chất lượng đào tạo.
Hai là: Viên chức, người lao động thi đua thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành Giáo dục, thực hiện tốt mục tiêu chiến lược của nhà trường trong đổi mới quản trị đại học, kiểm định chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học, thêm nhiều công trình nghiên cứu, sản phẩm có giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn và mang tầm quốc tế.
Ba là: Thi đua xây dựng văn hóa Đại học Công nghiệp Hà Nội; giữ gìn chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp, đặc biệt thực hiện tốt và đúng quy định về văn hóa ứng xử trên không gian mạng.
Bốn là: Viên chức, người lao động toàn trường thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại; xây dựng môi trường làm việc thân thiện: Xanh, sạch, đẹp.
Năm là: Đoàn kết, thống nhất, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021-2022, phấn đấu trên 80% công đoàn viên là viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 15% đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc, nhiều đoàn viên được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua, bằng khen của Đảng, Nhà nước và các Bộ, Ngành,…
Công đoàn Trường ĐHCN HN đề nghị các công đoàn bộ phận quan tâm, cụ thể hóa nội dung trên thành kế hoạch cụ thể của đơn vị mình với những nhiệm vụ, giải pháp linh hoạt, sáng tạo để tổ chức thực hiện, thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu kép trong năm học 2021-2022.
Tôi tin tưởng rằng đoàn viên công đoàn Trường sẽ hưởng ứng tích cực, cùng nhau đoàn kết, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, chiến thắng đại dịch Covid-19 và hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm học.
Chúc năm học mới, thắng lợi mới!

Chủ tịch Công đoàn trường
PGS.TS.Phạm Văn Đông

Tin tiêu điểm

Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổng kết hoạt động năm 2020

Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổng kết hoạt động năm 2020

Thứ Sáu, 15:57 15/01/2021

Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội với công tác phòng chống dịch Covid-19

Thứ Ba, 14:02 31/03/2020
Công đoàn Công Thương Việt Nam: 90 năm vững bước, đồng hành cùng người lao động

Công đoàn Công Thương Việt Nam: 90 năm vững bước, đồng hành cùng người lao động

Thứ Năm, 14:27 25/07/2019
Lễ ký kết các Thỏa thuận hợp tác, trao giải Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2019 và trao quà cho đoàn viên, người lao động

Lễ ký kết các Thỏa thuận hợp tác, trao giải Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2019 và trao quà cho đoàn viên, người lao động

Thứ Tư, 16:14 29/05/2019
Hội nghị tập huấn công tác Công đoàn của Công đoàn Công thương Việt Nam

Hội nghị tập huấn công tác Công đoàn của Công đoàn Công thương Việt Nam

Thứ Năm, 11:37 21/03/2019
Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhận Bằng khen toàn diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhận Bằng khen toàn diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Thứ Bảy, 23:46 03/11/2018
Hội diễn nghệ thuật quần chúng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2018

Hội diễn nghệ thuật quần chúng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2018

Thứ Bảy, 00:40 20/10/2018
Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Thứ Hai, 07:41 01/10/2018
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Thứ Ba, 00:42 25/09/2018
Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

Thứ Bảy, 16:20 30/06/2018
Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2018- 2022

Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2018- 2022

Thứ Bảy, 16:12 20/01/2018