Các doanh nghiệp đến thăm Trường và Dự án

Các doanh nghiệp đến thăm Trường và Dự án

Chuyến thăm của Tập đoàn máy cơ khí EBA

Các doanh nghiệp đến thăm Trường và Dự án

Chuyến thăm của New System Việt Nam

Các doanh nghiệp đến thăm Trường và Dự án

Chuyến thăm của Đoàn giáo viên đến từ Fukushima Nhật Bản

Các doanh nghiệp đến thăm Trường và Dự án

Chuyến thăm của Đoàn giáo viên đến từ Fukushima Nhật Bản

Các doanh nghiệp đến thăm Trường và Dự án

Chuyến thăm của Ông Fukuzawa Giám đốc Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản

Các doanh nghiệp đến thăm Trường và Dự án

Chuyến thăm của Ông Kuga, trụ sở JETRO

Các doanh nghiệp đến thăm Trường và Dự án

Chuyến thăm của Mishubishi Heavy Industry

Các doanh nghiệp đến thăm Trường và Dự án

Chuyến thăm của Công ty Showa Denko Rare - Earth Vietnam và PENTAX Ricoh Imaging