Trường Đại học công nghiệp Hà Nội tổ chức ngày hội việc làm

Ngày 16/06/2012, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (ĐHCNHN) phối hợp cùng Trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên Hà Nội tổ chức ngày hội việc làm nhằm giới thiệu các cơ hội việc làm cho học sinh, sinh viên.

Tham gia sự kiện có 57 doanh nghiệp, trong đó có 42 doanh nghiệp Việt Nam, 13 doanh nghiệp Nhật Bản và 2 doanh nghiệp nước ngoài khác. Số lượng doanh nghiệp tham dự năm nay đã tăng hơn con số 45 doanh nghiệp của năm 2011 (trong đó: 37 doanh nghiệp Việt Nam, 6 doanh nghiệp Nhật Bản, 2 doanh nghiệp nước ngoài khác).

Trường Đại học công nghiệp Hà Nội tổ chức ngày hội việc làm

Tại ngày hội việc làm, mỗi doanh nghiệp đều được bố trí không gian riêng để giới thiệu tổng quan về công ty cũng như các thông tin tuyển dụng. Một số doanh nghiệp cũng tận dụng cơ hội này để phỏng vấn sinh viên của trường. Ngày hội đã thu hút khoảng 7,500 sinh viên, chủ yếu là sinh viên năm cuối.

Trong chương trình ngày hội việc làm, ĐHCNHN cũng đã tổ chức “Hội thảo phát triển quan hệ với doanh nghiệp” nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp. Khoảng 15 đại diện đến từ 11 doanh nghiệp đã tới tham dự và chia sẻ nhu cầu nhân lực với nhà trường. Sau sự kiện, những thành viên trong ban tổ chức và đại diện “Ban phát triển quan hệ doanh nghiệp” của trường đã có buổi họp tổng kết và thảo luận kế hoạch hành động để cải tiến việc tổ chức ngày hội việc làm trong tương lai, bao gồm phương pháp thúc đẩy và tăng cường quan hệ hợp tác với các hiệp hội kinh doanh, nhằm thu hút hơn nữa các doanh nghiệp tới tham gia sự kiện.