Ảnh sự kiện

Ảnh sự kiện

Đoàn khảo sát dự án JICA-HaUI giai đoạn 3 làm việc tại trường

Ảnh sự kiện

Ký kết biên bản cuộc họp

Ảnh sự kiện

Cố vân trưởng và chuyên gia điều phối chính thức nhận nhiệm vụ công tác tại trường

Ảnh sự kiện

Chuyên gia ngắn hạn đến nhận công tác tại trường

Ảnh sự kiện

Ngài Furata, cố vấn kỹ thuật của JICA tại Tổng cục Dạy nghề thăm dư án

Tin tiêu điểm