Nghiệm thu đề tài cấp Bộ Công thương “Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống quan sát và cảnh báo tự động nguy cơ cháy nổ tại tầng hầm tòa nhà” của Khoa Điện

Ngày 04 tháng 01 năm 2019, Bộ Công thương tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống quan sát và cảnh báo tự động nguy cơ cháy nổ tại tầng hầm tòa nhà”. Đây là đề tài của nhóm nghiên cứu Khoa Điện - Đại học Công nghiệp Hà Nội do TS. Quách Đức Cường, Bộ môn Tự động hóa chủ trì thực hiện.

Hội đồng nghiệm thu gồm 7 thành viên là các chuyên gia trong lĩnh vực mạng cảm biến không dây, tự động hóa và phòng ngừa cháy nổ do PGS.TS Phạm Văn Diễn làm chủ tịch. Về phía Trường Đại học Công nghiệp có PGS.TS Phạm Văn Đông trưởng phòng Khoa học Công nghệ tham dự.

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ Công thương “Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống quan sát và cảnh báo tự động nguy cơ cháy nổ tại tầng hầm tòa nhà” của Khoa Điện

Nội dung của đề tài là thực hiện một mạng cảm biến không dây (WSNs – Wireless Sensor Networks) để quan trắc dữ liệu nồng độ khí độc hại, khí gây cháy nổ kết hợp với hệ thống phân tích tình trạng nguồn điện tại các tầng hầm để đánh giá hiện trạng và nguy cơ cháy nổ. Từ kết quả thu thập được hệ thống sẽ thực hiện cảnh báo nguy cơ cháy nổ đến người quản trị hệ thống. Mạng cảm biến WSNs thực hiện trên mạng RF tần số 433 MHz và hệ thống nhúng PIC. Phần mềm SCADA quan trắc tham số và phân tích, cảnh báo thực hiện trên môi trường Java triển khai trên ứng dụng Internet. Hệ thống này sẽ tăng tính chủ động trong việc ngăn ngừa, hạn chế các hiểm họa cháy nổ trong các tầng hầm tòa nhà hiện nay.

Hội đồng nghiệm thu cấp bộ đánh giá đề tài có ý nghĩa thực tiễn và có tiềm năng lớn khi triển khai dạng sản phẩm theo hướng thương mại. Số phiếu kín đạt 7/7 thành viên hội đồng đánh giá đề tài ĐẠT YÊU CẦU.

Tin tiêu điểm

Hội thảo khoa học chuyên đề: Sản phẩm & giải pháp ứng dụng IoT trong hệ thống SCADA quy mô nhỏ và Xây dựng đề cương chi tiết học phần DCS/SCADA theo CDIO

Hội thảo khoa học chuyên đề: Sản phẩm & giải pháp ứng dụng IoT trong hệ thống SCADA quy mô nhỏ và Xây dựng đề cương chi tiết học phần DCS/SCADA theo CDIO

Thứ Tư, 15:13 20/03/2019
Thẩm định đề án khảo sát, thiết kế hệ thống chống sét đánh trực tiếp và lan truyền tại cơ sở 3, trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội

Thẩm định đề án khảo sát, thiết kế hệ thống chống sét đánh trực tiếp và lan truyền tại cơ sở 3, trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 22:33 15/03/2019
Hội thảo khoa học: “ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN CỦA BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA GIAI ĐOẠN 2019-2023”

Hội thảo khoa học: “ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN CỦA BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA GIAI ĐOẠN 2019-2023”

Thứ Năm, 22:37 14/02/2019

THƯ MỜI THAM GIA HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NHẬT (VJSTS 2019)

Thứ Hai, 21:45 14/01/2019
Nghiệm thu đề tài cấp Bộ Công thương “Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống quan sát và cảnh báo tự động nguy cơ cháy nổ tại tầng hầm tòa nhà” của Khoa Điện

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ Công thương “Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống quan sát và cảnh báo tự động nguy cơ cháy nổ tại tầng hầm tòa nhà” của Khoa Điện

Thứ Sáu, 21:27 04/01/2019
Chung kết cuộc thi sáng tạo Robot mini

Chung kết cuộc thi sáng tạo Robot mini

Thứ Ba, 16:25 01/01/2019

Hướng đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên khoa Điện năm học 2017-2018 tải về tại đây

Thứ Tư, 09:34 03/05/2017
Tóm lược các Kế hoạch NCKH của khoa điện năm học 2016-2017

Tóm lược các Kế hoạch NCKH của khoa điện năm học 2016-2017

Thứ Năm, 09:43 27/10/2016

KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ KHOA HỌC KHOA ĐIỆN LẦN THỨ II (Được tổ chức vào ngày 12&13/11/2016)

Thứ Bảy, 21:04 22/10/2016

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC & CUỘC THI SÁNG TẠO ROBOT MINI SINH VIÊN KHOA ĐIỆN NĂM HỌC 2016-2017

Thứ Bảy, 20:59 22/10/2016