Hội thảo khoa học chuyên đề: Sản phẩm & giải pháp ứng dụng IoT trong hệ thống SCADA quy mô nhỏ và Xây dựng đề cương chi tiết học phần DCS/SCADA theo CDIO

Ngày 19/3/2019 tại Phòng hội thảo tầng 5 - Nhà A7, Bộ môn Tự động hóa - Khoa Điện chủ trì tổ chức hội thảo khoa học với hai chuyên đề: “Sản phẩm & giải pháp ứng dụng IoT trong hệ thống SCADA quy mô nhỏ” và “Xây dựng đề cương chi tiết học phần DCS/SCADA theo CDIO”.

Xem thêm

Thẩm định đề án khảo sát, thiết kế hệ thống chống sét đánh trực tiếp và lan truyền tại cơ sở 3, trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội

Ngày 14/3/2019 tại Phòng hội thảo tầng 2 - Nhà A7, Hội đồng thẩm đề án gồm 07 thành viên là đại diện lãnh đạo trường, Phòng khoa học công nghệ, Phòng quản trị và 04 nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực chống sét trong và ngoài trường đã nghe nhóm thực hiện thuyết minh đề án để nhận xét, đánh giá, góp ý và trao đổi hoàn thiện đề án trình Hiệu trưởng phê duyệt thực hiện.

Xem thêm

Hội thảo khoa học: “ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN CỦA BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA GIAI ĐOẠN 2019-2023”

Ngày 25 tháng 01 năm 2019, Bộ môn Tự động hóa thuộc khoa Điện, trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội đã tổ chức hội thảo với chủ đề “Định hướng nghiên cứu, phát triển chuyên môn của bộ môn Tự động hóa giai đoạn 2019-2023”.

Xem thêm

THƯ MỜI THAM GIA HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NHẬT (VJSTS 2019)

Xin trân gửi tới các thầy/cô học viên/sinh viên khoa Điện, trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội thông tin về hội nghị Vietnam-Japan Science and Technology Symposium 2019.

Xem thêm

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ Công thương “Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống quan sát và cảnh báo tự động nguy cơ cháy nổ tại tầng hầm tòa nhà” của Khoa Điện

Ngày 04 tháng 01 năm 2019, Bộ Công thương tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống quan sát và cảnh báo tự động nguy cơ cháy nổ tại tầng hầm tòa nhà”. Đây là đề tài của nhóm nghiên cứu Khoa Điện - Đại học Công nghiệp Hà Nội do TS. Quách Đức Cường, Bộ môn Tự động hóa chủ trì thực hiện.

Xem thêm